illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (POPULAIR) považuje za dôležité aj nadobúdanie nových poznatkov a príkladov dobrej praxe či už na Slovensku alebo zo zahraničia. S cieľom získavania a budovania nových sietí a spoluprác, za účelom podpory implementácie projektu a čo najefektívnejšej realizácie projektových aktivít, POPULAIR aktívne vyhľadáva iniciatívy s obdobnými cieľmi a nadväzuje s nimi spoluprácu v rôznom rozsahu. Medzi doposiaľ nadviazané kontakty patria:

logo: Aspire
ASPIRE – Advanced logistics platform with road pricing and access criteria to improve urban environment and mobility of goods

Projekt ASPIRE, realizovaný partnermi z Talianska, Chorvátska a Švédska bol podporený z programu LIFE.

Cieľom projektu ASPIRE  je prostredníctvom implementácie komplexného súboru opatrení (v oblast... čítaj ďalej

logo: BrennerLEC - Brenner
BrennerLEC – Brenner „low emission corridor"

Cieľom BrennerLEC je zabezpečiť, aby doprava pozdĺž osi diaľnice A22 v úseku Brenner rešpektovala zdravie miestneho obyvateľstva, bola viac v súlade s geografickými vlastnosťami krajiny, a aby prispievala k ochrane alpskej krajiny pretínanej diaľnicou A22.

... čítaj ďalej
logo: CLear AIR and CLimate Adaptation
CLAIRO – CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities

Clairo je pilotný výskumný projekt, ktorého hlavným cieľom je systematické znižovanie znečistenia ovzdušia prostredníctvom komplexného plánovania a výsadby zelene s pozitívnym dopadom na kvalitu ovzduš... čítaj ďalej

logo: LIFE IP – CLEAN AIR
LIFE IP – CLEAN AIR

LIFE-IP Čisté ovzdušie podporuje realizáciu programov kvality ovzdušia v mestách Sofia, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Veliko Tarnovo a Montana.

Hlavným cieľom integrovaného projektu je zlepšenie kvality ovzdušia v obciach Sofi... čítaj ďalej

logo: CleanAlpeAdria – Alpe-Adria Clean Transport Alliance
CleanAlpeAdria – Alpe-Adria Clean Transport Alliance

Elektrifikácia dopravy zohráva významnú úlohu pri prechode na energetické systémy s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov. Dokazujú to aj strategické dokumenty, ako sú národné e... čítaj ďalej

logo: ClimArchiNet
ClimArchiNet (Architects design pro-climate innovations for buildings)

V stavebníctve je smerovanie k najvyššej možnej energetickej hospodárnosti budov rozhodujúcim faktorom na ceste k uhlíkovej neutralite. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie architektov o významnom vplyve budov na produkc... čítaj ďalej

logo: EMERALD
EMERALD

Tento trojročný projekt, realizovaný írskym konzorciom, sa zameriava na 3 oblasti:

  • Národná 3-dňová predpoveď kvality ovzdušia,
  • mapovanie znečisťujúcich látok v ovzduší v takmer reálnom... čítaj ďalej
logo: HackAIR
HackAIR

Cieľom projektu hackAIR je zvýšiť povedomie verejnosti o každodenných podmienkach kvality ovzdušia a tepelného komfortu, ako aj poskytnúť informácie o pravdepodobnosti lesných požiarov v Európe.

V rámci projektu bola... čítaj ďalej

logo: HUNGAIRY
HUNGAIRY (Improving air quality at eight Hungarian regions through the implementation of air quality plan measures)

HUNGAIRY je 8-ročný projekt finančne podporený z programu LIFE. Projekt, koordinovaný Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd., je realizovaný v Maďarsku.

Ambíciou projektu HUNGAIRY je vyriešiť jeden z najvýznamnejš&ia... čítaj ďalej

logo: LIFE GYR - Green Your Route
LIFE GYR – Green Your Route

LIFE GreenYourRoute je inovatívna logistická platforma na doručovanie tovaru na poslednej míli v mestskom prostredí vyvinutá vďaka multidisciplinárneho prístupu environmentálneho inžinierstva, informatiky a prevádzkového v&yacu... čítaj ďalej

logo: MAPPINAIR/PL
MAPPINAIR/PL – Do you know what you breathe?

Projekt MAPPINAIR/PL je informačný a vzdelávací projekt realizovaný sa v poľských mestách Vroclav a Bydgoszcz.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie ekolog... čítaj ďalej

logo Malopolska Life
The LIFE EKOMALOPOLSKA TA

Malopolska je projekt finančne podporený z programu LIFE a je realizovaný v Poľsku.
Projekt koordinuje región Malopolska spolu s Ministerstvom hospodárskeho rozvoja a Európske centrum čistého ovzdušia (European Clean Air Centre). Rozsah... čítaj ďalej

lgoo WeCompAir
WECOMPAIR

Projekt WeCompAir.eu si kladie za cieľ zlepšovať kvalitu ovzdušia za využitia pokročilých digitálnych technológií a zapojením lokálnych komunít. Vybavením občanov jednoduchými senzormi dopĺňa medzery v oficiá... čítaj ďalej