illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí ClimArchiNet (Architects design pro-climate innovations for buildings)
logo: ClimArchiNet
ClimArchiNet (Architects design pro-climate innovations for buildings)

V stavebníctve je smerovanie k najvyššej možnej energetickej hospodárnosti budov rozhodujúcim faktorom na ceste k uhlíkovej neutralite. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie architektov o významnom vplyve budov na produkciu emisií CO2. Zámerom projektu je podporiť transformáciu stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy – tzv. Green Deal. 

Inštitút pre pasívne domy (iEPD) spoločne s českým partnerom Centrom pasívního domu realizovali projekt ClimArchiNet, finančne podporený Európskou klimatickou iniciatívou EUKI, ktorú zastrešuje nemecké Federálne ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť.

Projekt ClimArchiNet, alebo „Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu“ sa zameriaval na identifikovanie súčasnej situácie a podporu rozvoja inovatívnych postupov, materiálov a technológií na prípravu a realizáciu budov s veľmi nízkou potrebou energie v priebehu celého životného cyklu.

 Najdôležitejší výstup projektu, ktorou je odborná analýza „Transformácia stavebného sektoru slovenska na uhlíkovo-neutrálny“, v ktorej 7 expertiek a expertov z oblasti stavebníctva identifikovali problémy, bariéry a navrhli odporúčania a konkrétne kroky tak, aby stavebný sektor výraznou mierou prispel k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.