illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

logo: HackAIR
HackAIR

Cieľom projektu hackAIR je zvýšiť povedomie verejnosti o každodenných podmienkach kvality ovzdušia a tepelného komfortu, ako aj poskytnúť informácie o pravdepodobnosti lesných požiarov v Európe.

V rámci projektu bola vyvinutá otvorená technologická platforma poskytujúca verejnosti informácie o kvalite ovzdušia

  • Otvorená platforma hackAIR umožňuje komunitám občanov ľahko zapojiť svojich členov do vytvárania a zverejňovania informácií relevantných o znečistení ovzdušia, pričom využíva silu občianskych vedecných iniciatív, online sociálnych sietí, mobilných a otvorených hardvérových technológií a stratégií pre zapájanie stakeholderov.
  • Platforma zobrazuje údaje pochádzajúce z viac ako 1 000 monitorovacích staníc rozmiestnených po celom svete a poskytuje prognózy na nasledujúce tri dni:
    • index kvality ovzdušia
    • tepelný komfort
    • a index lesných požiarov.