Kontakt

Všeobecný kontakt

info@populair.sk

Pre médiá

media@populair.sk

Na stiahnutie

Logo

Dizajn manuál

Gabriel Adamek
koordinátor
gabriel.adamek@enviro.gov.sk
Zuzana Kopinová
projektový manažér
zuzana.kopinova@enviro.gov.sk
Simona Belejová
projektový asistent
simona.belejova@enviro.gov.sk
Adam Nekola
odborný manažér
adam.nekola@enviro.gov.sk
Renáta Rešková
odborný manažér
renata.reskova@enviro.gov.sk
Anastasiya Belak
odborný manažér
anastasiya.belak@enviro.gov.sk
Tereza Cseh
komunikačný manažér
tereza.cseh@enviro.gov.sk

Korešpondencia

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Pracovisko

Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava

Kontaktujte nás

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia bude spracúvať vaše údaje uvedené v tomto formulári len na účel riadneho vybavenia Vašej požiadavky, podnetu alebo otázky. Viac informácií nájdete v Ochrane osobných údajov.

Test – človek: 7 + 3 =

Manažéri kvality ovzdušia

Juraj Burda
Ministerstvo životného prostredia SR
juraj.burda@enviro.gov.sk
02 / 5956 2733
Michal Dávid
Ministerstvo životného prostredia SR
michal.david@enviro.gov.sk
02 / 5956 2735
Katarína Mičáková
Ministerstvo životného prostredia SR
katarina.micakova@enviro.gov.sk
02 / 5956 2737
Jozef Wallner
Ministerstvo životného prostredia SR
jozef.wallner@enviro.gov.sk
02 / 5956 2740
Anna Bohers
Slovenská agentúra životného prostredia
anna.bohers@sazp.sk
048 / 4374 243
Imrich Fekete
Slovenská agentúra životného prostredia
imrich.fekete@sazp.sk
048 / 4374 243
František Luterančík
Slovenská agentúra životného prostredia
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 / 4374 241
Nadežda Odnogová
Slovenská agentúra životného prostredia
nadezda.odnogova@sazp.sk
Ladislav Bíro
Banskobystrický samosprávny kraj
ladislav.biro@bbsk.sk
048 / 4325 710
Petra Baďurová Renčová
Trenčiansky samosprávny kraj
petra.badurova_rencova@tsk.sk
Marta Bejdáková
Trnavský samosprávny kraj
bejdakova.marta@trnava-vuc.sk
033 / 5559 644
Ivana Fiťmová
Žilinský samosprávny kraj
ivana.fitmova@zilinskazupa.sk
041 / 5032 303
Dominik Lejko
Prešovský samosprávny kraj
dominik.lejko@vucpo.sk
051 / 7081 554
Ján Rudy
Košický samosprávny kraj
jan.rudy@vucke.sk
055 / 7268 225

Máme na to nos!

Dostávajte novinky o ochrane ovzdušia priamo do Vašej e-mailovej schránky.