illustration-image-of-the-header

Kontakt

Projekt koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR

Všeobecný kontakt

info@populair.sk

Pre médiá

media@populair.sk

Na stiahnutie

Logo
[ZIP, 3,3 MB]

Dizajn manuál
[PDF, 341 kB]

Gabriel Adamek
koordinátor
gabriel.adamek@enviro.gov.sk
Zuzana Kopinová
projektový manažér
zuzana.kopinova@enviro.gov.sk
Simona Belejová
projektový asistent
simona.belejova@enviro.gov.sk
Veronika Basta
odborný manažér
veronika.basta@enviro.gov.sk
Anastasiya Belak
odborný manažér
anastasiya.belak@enviro.gov.sk
Tereza Cseh
komunikačný manažér
tereza.cseh@enviro.gov.sk

Korešpondencia

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Pracovisko

Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava

Všetky polia označené * sú povinné.

Kontaktujte nás

Test – človek*: 6 + 2 =

Manažéri kvality ovzdušia

Baďurová Renčová Petra

Trenčiansky samosprávny kraj

0901 918 167
petra.badurova_rencova@tsk.sk

Bejdáková Marta

Trnavský samosprávny kraj
033/5559 632
0910 879 007
bejdakova.marta@trnava-vuc.sk

Burda Juraj

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2733
0948 985 697
juraj.burda@enviro.gov.sk

Bíro Ladislav

Banskobystrický samosprávny kraj
048/4325 710
0940 982 371
ladislav.biro@bbsk.sk

Dávid Michal

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2735
0948 985 702
michal.david@enviro.gov.sk

Fekete Imrich

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 243
0907 823 190
imrich.fekete@sazp.sk

Fiťmová Ivana

Žilinský samosprávny kraj
041/5032 303
-
ivana.fitmova@zilinskazupa.sk

Lejko Dominik

Prešovský samosprávny kraj
-
0911 704 150
dominik.lejko@vucpo.sk

Luterančík František

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 241
0907 824 255
frantisek.luterancik@sazp.sk

Mičáková Katarína

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2737
0948 985 701
katarina.micakova@enviro.gov.sk

Pavlíková Jana

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 242
0907 227 024
jana.pavlikova@sazp.sk

Rudy Ján

Košický samosprávny kraj
055/6196 663
-
jan.rudy@vucke.sk

Wallner Jozef

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2740
0948 985 704
jozef.wallner@enviro.gov.sk

Máme na to nos!

Dostávajte novinky o ochrane ovzdušia priamo do Vašej e-mailovej schránky.

Obsahový správca

Ministerstvo životného prostredia SR
Korešpondencia: Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Pracovisko: Šafárikovo nám. 4
811 02 Bratislava
info@populair.sk

Technický a obsahový administrátor

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
www.populair.sk
info@populair.sk

Dátum vytvorenia webovej stránky: 1. 5. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2022