illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí CleanAlpeAdria – Alpe-Adria Clean Transport Alliance
logo: CleanAlpeAdria – Alpe-Adria Clean Transport Alliance
CleanAlpeAdria – Alpe-Adria Clean Transport Alliance

Elektrifikácia dopravy zohráva významnú úlohu pri prechode na energetické systémy s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov. Dokazujú to aj strategické dokumenty, ako sú národné energetické a klimatické plány (NECP). V záujme naplnenia NECP a splnenia cieľov balíka opatrení EÚ pre čistú energiu je nevyhnutné, aby subjekty realizovali konkrétne opatrenia na miestnej úrovni.

Pre dosiahnutie tohto cieľa projekt budovalo konzorcium partnerov z Rakúska, Chorvátska, Čiernej Hory a Slovinska sieť rozhodovacích orgánov a príslušných aktérov, ktorí prijímajú opatrenia na dekarbonizáciu dopravy na miestnej úrovni.

Štyri biele knihy mapovali súčasný stav a kapacity miestnych samospráv v jednotlivých krajinách. Na ich základe bol v rámci projektu vytvorený na mieru šitý súbor nástrojov, ktorý podporuje používateľov v ich úsilí o dekarbonizáciu.

Počas 12 seminárov bolo 120 účastníkov vytrénovaných v používaní súboru nástrojov. Workshopy poskytovali aj informácie o konkrétnych opatreniach na elektrifikáciu dopravy a o využívaní lokálne dostupných obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt CleanAlpeAdria bol finančne podporený Európskou klimatickou iniciatívou EUKI, ktorú zastrešuje nemecké Federálne ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť.