illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí LIFE GYR – Green Your Route
logo: LIFE GYR - Green Your Route
LIFE GYR – Green Your Route

LIFE GreenYourRoute je inovatívna logistická platforma na doručovanie tovaru na poslednej míli v mestskom prostredí vyvinutá vďaka multidisciplinárneho prístupu environmentálneho inžinierstva, informatiky a prevádzkového výskumu.

Cieľom projektu LIFE GreenYourRoute, realizovaný v Grécku, Taliansku a Českej republike, je dodať a demonštrovať 5 malým a stredným podnikom v 3 rôznych členských štátoch EÚ inovatívnu, inteligentnú a integrovanú ekologickú platformu pre smerovanie vozidiel (t. j. inteligentný systém plánovania a realizácie dopravy) na doručovanie tovaru na poslednej míli. Zahŕňa súbor nástrojov a služieb, ktoré podporujú ekologicky efektívnu udržateľnú nákladnú dopravu v mestských oblastiach prostredníctvom rozhodnutí o smerovaní vozidiel šetrných k životnému prostrediu. Zároveň rieši ekologické požiadavky na riadenie, ako aj efektívnosť prevádzkových nákladov prostredníctvom inovatívneho prístupu k environmentálnemu hodnoteniu.