illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí ASPIRE – Advanced logistics platform with road pricing and access criteria to improve urban environment and mobility of goods
logo: Aspire
ASPIRE – Advanced logistics platform with road pricing and access criteria to improve urban environment and mobility of goods

Projekt ASPIRE, realizovaný partnermi z Talianska, Chorvátska a Švédska bol podporený z programu LIFE.

Cieľom projektu ASPIRE  je prostredníctvom implementácie komplexného súboru opatrení (v oblasti regulácií, organizačných, operačných a technologických opatrení) dosiahnuť zlepšenie v oblasti energetickej efektívnosti a kvality ovzdušia v talianskom meste Lucca prostredníctvom zavádzania opatrení v oblasti udržateľnej mobility.

Projekt je zameraný na riešenie jedného zo základných problémov miest v Európe – budovanie udržateľného systému prepravy tovaru v mestských oblastiach.

Hlavnou inováciou projektu LIFE ASPIRE je vytvorenie politiky odmeňovania (prostredníctvom kreditov) a penalizácie prepravcov vstupujúcich do historického centra mesta Lucca na základe vybraných kritérií (typ dopravného prostriedku, dĺžka zotrvania v zóne, frekvencia vstupov do zóny, čas vstupu, využitie nových logistických služieb a pod.).