illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí BrennerLEC – Brenner „low emission corridor"
logo: BrennerLEC - Brenner
BrennerLEC – Brenner „low emission corridor"

Cieľom BrennerLEC je zabezpečiť, aby doprava pozdĺž osi diaľnice A22 v úseku Brenner rešpektovala zdravie miestneho obyvateľstva, bola viac v súlade s geografickými vlastnosťami krajiny, a aby prispievala k ochrane alpskej krajiny pretínanej diaľnicou A22.

Ide o demonštratívny a inovatívny projekt zameraný na definovanie podmienok (ako, kde a kedy) je možné uplatniť obmedzenia rýchlosti a ďalšie opatrenia riadenia dopravy s cieľom dosiahnuť maximálny prínos pre životné prostredie a dopravu s minimálnymi negatívnymi dopadmi na účastníkov cestnej premávky.

Tri piliere projektu sú:

  • dynamické riadenie kapacity ciest („dynamic  road  capacity  management“ - BLEC-ENV), ktorého cieľom je zníženie rýchlostných limitov v závislosti od hustoty a intenzity dopravy a dočasné zavedenie ďalšieho tretieho jazdného pruhu v situáciách, keď intenzita dopravy dosahuje maximálnu kapacity diaľnice;
  • uplatnenie riadenia dynamických rýchlostných limitov („dynamic  speed  limits  management“ -  BLEC-AQ) pre osobné vozidlá v závislosti na súčasných a predpokladaných podmienkach kvality ovzdušia;
  • dynamické integrované riadenie dopravy („dynamic integrated traffic management“ - BLEC-LEZ), ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu v riadení informačných kanálov o cestovaní v prepojení na mestské oblasti s cieľom viesť účastníkov cestnej premávky na odporúčané trasy.

Projekt BrennerLEC, realizovaný konzorciom talianskych partnerov, bol finančne podporený z programu LIFE.