illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí

Nadchádzajúce podujatia:

September 2024

termín upresníme

METODICKÉ DNI PRE UČITEĽOV

Štyri metodické dni k príručke Spôsoby zisťovania kvality ovzdušia.

Adresa: bude upresnené neskôr


September 2024

termín upresníme

FESTIVAL ENVIRONMENTÁLNYCH VÝUČBOVÝCH PROGRAMOV ŠIŠKA

Festival environmentálnych výučbových programov na tému ovzdušie pre učiteľov, koordinátorov, odborníkov a všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy.

Adresa: bude upresnené neskôr


22.10.2024

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA – ODBORNÝ SEMINÁR

Seminár určený zástupcom samospráv a odbornej verejnosti, ktorí sa v rámci svojej pôsobnosti stretávajú s témou udržateľná mobilita.

Adresa: Banská Bystrica


Október 2024

termín upresníme

ŠTUDIJNÁ CESTA ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Štvordňová študijná cesta pre primátorov, starostov a ďalších pracovníkov verejnej a štátnej správy, ktorí sa stretávajú s problematikou udrž. dopravy.

Adresa: Rakúsko, Taliansko


Uskutočnené podujatia:

16.05.2024

KVALITA OVZDUŠIA – KOŠICKÝ KRAJ

Prvý regionálny workshop pre zástupcov samospráv z KSK venovaný zlepšeniu kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Adresa: Košice, Námestie Maratónu mieru 2


20.05.2024

KVALITA OVZDUŠIA – ŽILINSKÝ KRAJ

Druhý regionálny workshop pre zástupcov samospráv zo ŽSK venovaný zlepšeniu kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Adresa: Žilina, Komenského 48


30.05.2024

KVALITA OVZDUŠIA – BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Tretí regionálny workshop pre zástupcov samospráv z BBSK venovaný zlepšeniu kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Adresa: Banská Bystrica, Námestie SNP 23


13.06.2024

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA – ODBORNÝ WORKSHOP

Workshop určený zástupcom samospráv a odbornej verejnosti, ktorí sa v rámci svojej pôsobnosti s problematikou udržateľnej mobility stretávajú.

Adresa: Prešov, Hlavná 139