illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí

Nadchádzajúce podujatia:

31.05.2022

S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

Workshop o význame centrálneho zásobovania teplom (CZT) z hľadiska zlepšovania kvality lokálneho ovzdušia.

Adresa: Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A


07.09.2022

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO?

Workshop o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby individuálneho vykurovania.

Adresa: sever Slovenska


11.10.2022

S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

Workshop o význame centrálneho zásobovania teplom (CZT) z hľadiska zlepšovania kvality lokálneho ovzdušia.

Adresa: východné Slovensko


November 2022

termín upresníme

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - DOBRÉ PRÍKLADY Z PRAXE

Pohľady, ako sa samosprávy popasovali s riešeniami v prospech udržateľnej mobility a zosúladili prvky dopravy s rozvojom a zachovaním zelenej infraštruktúry

on-line


Uskutočnené podujatia:

26.01.2022

KVALITA OVZDUŠIA – BRATISLAVSKÝ, TRNAVSKÝ A TRENČIANSKY KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov BSK, TTSK a TSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia

on-line


15.03.2022

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

Pohľady, ako sa samosprávy popasovali s riešeniami v prospech udržateľnej mobility a zosúladili prvky dopravy s rozvojom a zachovaním zelenej infraštruktúry

on-line


05.04.2022

S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

Workshop o význame centrálneho zásobovania teplom (CZT) z hľadiska zlepšovania kvality lokálneho ovzdušia.

on-line


10.05.2022

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

Aktivity v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji v prospech udržateľného systému dopravy

Adresa: Košice, Gorkého 2