illustration-image-of-the-header

Médiá o projekte

EKO TALKS - Kvalita ovzdušia v Košiciach
zdroj: telKE regionálna TV | 15.3.2021 | 22:36 min.
Informácie o kvalite ovzdušia zrozumiteľnou formou sprístupňuje nová webová aplikácia „dnesdýcham.sk“
zdroj: Vodohospodársky spravodajca 1 - 2/2021, str. 10 | 01 - 02 / 2021 | [PDF, 3,5 MB]