illustration-image-of-the-header

Médiá o projekte

Denný magazín o živote v regiónoch (merania na školách)
zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/ | 30.1.2023 | link na web
Pozor, zákruta!
zdroj: https://www.rtvs.sk/radio/ | 25.1.2023 | link na web
Žurnál Rádia Regina o 17.00
zdroj: https://www.rtvs.sk/ | 18.1.2023 | link na web
Meranie ovzdušia na škole
zdroj: https://www.rtvkrea.sk/ | 17.1.2023 | link na web
Zo školákov na mesiac vedátormi
zdroj: https://www.tsk.sk/ | 14.1.2023 | link na web
Ako správne kúriť?
zdroj: https://reginazapad.rtvs.sk/ | 27.2.2023 | link na web
Zisťujú kvalitu ovzdušia
zdroj: https://www.youtube.com/ | 25.1.2023 | link na web
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1115/1981713
zdroj: https://www.youtube.com/ | 25.1.2023 | link na web
Meranie znečistenia ovzdušia
zdroj: https://www.youtube.com/ | 20.1.2023 | link na web
Ako je znečistené ovzdušie v okolí našich škôl?
zdroj: https://www.youtube.com/ | 20.1.2023 | link na web
Montáž meračov oxidu dusíka pri školách
zdroj: https://slovensko.rtvs.sk/ | 17.1.2023 | link na web
Zlepšenie kvality ovzdušia
zdroj: https://reginazapad.rtvs.sk/ | 17.1.2023 | link na web
Projekt (ne)čistota ovzdušia populair
zdroj: https://www.youtube.com/ | 14.1.2023 | link na web
TV Pezinok Na Gymnáziu merajú znečistenie z dopravy
zdroj: https://www.tvpezinok.sk/ | 11.1.2023 | link na web
V okolí 42 škôl budú zisťovať mieru znečistenia ovzdušia pre dopravu
zdroj: https://hn24.hnonline.sk/ | 9.1.2023 | link na web
RTVS Rádiožurnál o 18:00 o Meraniach NO2 na školách
zdroj: https://www.rtvs.sk/ | 7.1.2023 | link na web