illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
29.03.2023 – 30.03.2023

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH – AKO NA TO?

Konferencia o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v mestách a obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby vykurovania a úspory energií.

Adresa: Nízke Tatry,


23.05.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY I.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


30.05.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY II.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


13.06.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY III.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


20.06.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY IV.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


09.10.2023 – 12.10.2023

ŠTUDIJNÁ CESTA – ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI VYKUROVANIA A UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Sprostredkovanie príkladov dobrej praxe pre dosahovanie zlepšenia kvality ovzdušia zástupcom samospráv zo Slovenska

Adresa: Trojanovice, Ostrava, Uničov, Šternberk, Olomouc,


24.10.2023

ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – I. SEMINÁR

Právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

on-line


26.10.2023

ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – II. SEMINÁR

Povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a umiestňovanie stacionárnych zdrojov

on-line


09.11.2023

ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – III. SEMINÁR

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov zneč. ovzdušia a prevádzkovateľov vybraných osobitných činnosti. Štátny dozor a riešenie podnetov v pôsobnosti obce

on-line


10.11.2023

Nadchádzajúce podujatia:

Uskutočnené podujatia: