illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
29.03.2023 – 30.03.2023

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH – AKO NA TO?

Konferencia o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v mestách a obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby vykurovania a úspory energií.

Adresa: Nízke Tatry,


23.05.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY I.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


30.05.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY II.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


13.06.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY III.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


20.06.2023

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY IV.

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Adresa: Banská Bystrica, Tajovského 28


Nadchádzajúce podujatia:

Uskutočnené podujatia: