illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY II.

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY II.

30.05.2023

  • Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia
  • Adresa: Tajovského 28, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Obsah udalosti:

Druhý zo série vzdelávacích workshopov bude zameraný na témy súvisiace s infraštruktúrou potrebnou pre  upokojovanie dopravy – ako vytvárať podmienky pre rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry, aké sú dizajnové princípy cyklodopravnej infraštruktúry a podmienky súvisiace s bezpečnosťou a komfortom cyklodopravy.

Účastníci, ktorí absolvujú všetky štyri vzdelávacie modely, obdržia v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility. Vzhľadom na to, že sa jedná o kontinuálne vzdelávanie, odporúčame záujemcom prihlásiť sa hneď na všetky vzdelávacie moduly.