illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – II. SEMINÁR

ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – II. SEMINÁR

26.10.2023

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a umiestňovanie stacionárnych zdrojov

Obsah udalosti:

Cieľom druhého seminára je poskytnúť komplexný pohľad na témy týkajúce sa povoľovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a umiestňovanie stacionárnych zdrojov vo väzbe na prijatý nový zákon o ochrane ovzdušia a spôsoby zapracovania týchto zmien do každodennej praxe samospráv.

Záznam zo seminára: https://www.youtube.com/Seminar II