illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
26.01.2022

KVALITA OVZDUŠIA – BRATISLAVSKÝ, TRNAVSKÝ A TRENČIANSKY KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov BSK, TTSK a TSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia

on-line


15.03.2022

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

Pohľady, ako sa samosprávy popasovali s riešeniami v prospech udržateľnej mobility a zosúladili prvky dopravy s rozvojom a zachovaním zelenej infraštruktúry

on-line


05.04.2022

S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

Workshop o význame centrálneho zásobovania teplom (CZT) z hľadiska zlepšovania kvality lokálneho ovzdušia.

on-line


10.05.2022

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

Aktivity v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji v prospech udržateľného systému dopravy

Adresa: Košice, Gorkého 2


24.05.2022 – 25.05.2022

ŠTUDIJNÁ CESTA – ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Sprostredkovanie príkladov dobrej praxe zástupcom samospráv zo Slovenska

Adresa: Viedeň, Rakúsko,


31.05.2022

S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

Workshop o význame centrálneho zásobovania teplom (CZT) z hľadiska zlepšovania kvality lokálneho ovzdušia.

Adresa: online,


07.09.2022 – 08.09.2022

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO? - KONFERENCIA ZRUŠENÁ

Konferencia o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby vykurovania a úspory energií.

Adresa: Horný Smokovec,


21.09.2022 – 22.09.2022

WORKSHOP A ŠTUDIJNÁ CESTA – ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Študijná cesta za príkladmi dobrej praxe spojená s workshopom

Adresa: Trenčín, Trnava,


11.10.2022

S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU - ZMENA na online formu

Workshop o význame centrálneho zásobovania teplom (CZT) z hľadiska zlepšovania kvality lokálneho ovzdušia.

Adresa: online,


06.12.2022

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - DOBRÉ PRÍKLADY ZO ZAHRANIČIA

Pohľady na udržateľnú mobilitu v kontexte mestského a vidieckeho prostredia

on-line


Nadchádzajúce podujatia:

Uskutočnené podujatia: