illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY I.

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY I.

23.05.2023

  • Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia
  • Adresa: Tajovského 28, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Obsah udalosti:

Počas prvého zo série vzdelávacích workshopov budú predstavené základné princípy udržateľnej mobility. V rámci programu bude poukázané na to, ako je možné zvýšiť efektivitu pri plánovaní a implementácii opatrení v mestách, ktorými je možné dosiahnuť zvýšený podiel aktívnych druhov dopravy.

Účastníci, ktorí absolvujú všetky štyri vzdelávacie modely, obdržia v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility. Vzhľadom na to, že sa jedná o kontinuálne vzdelávanie, odporúčame záujemcom prihlásiť sa hneď na všetky vzdelávacie moduly.