illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH – AKO NA TO?

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH – AKO NA TO?

29.03.2023 – 30.03.2023

  • Miesto konania: Wellness Hotel Družba
  • Adresa: Nízke Tatry

Krátky obsah udalosti:

Konferencia o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v mestách a obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby vykurovania a úspory energií.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov konferencie Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu je poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v mestách a obciach a poskytnúť priestor na diskusiu a vzájomné zdieľanie skúseností.

Vykurovanie tuhým palivom je hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami a benzo(a)pyrénom v mestách a obciach na Slovensku. Dlhodobé vystavenie obyvateľov takémuto znečisteniu môže spôsobiť závažné zdravotné problémy, pričom ohrozené sú najmä citlivé skupiny obyvateľstva (deti, tehotné ženy, starí a chronicky chorí ľudia).

Konferencia je určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívne využívať legislatívne a ekonomické nástroje.

Tematické zameranie konferencie:

  • Kvalita ovzdušia – aktuálne výzvy
  • Súbor opatrení na zníženie emisií z vykurovania v domácnostiach, vrátane energetických úspor
  • Nové schémy financovania opatrení
  • Udržateľná energia a teplo pre všetkých
  • Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách a obciach

Z dôvodu naplnenia kapacity podujatia je registrácia ukončená.

Prílohy: