illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY III.

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY III.

13.06.2023

  • Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia
  • Adresa: Tajovského 28, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Obsah udalosti:

Počas tretieho pokračovania kontinuálneho vzdelávania bude program upriamený na legislatívne podmienky, zákony a vyhlášky týkajúce sa budovania infraštruktúry, ktorá povedie k udržateľnej  mobilite, k rozvoju cyklodopravy a s tým súvisiace otázky.  

Účastníci, ktorí absolvujú všetky štyri vzdelávacie modely, obdržia v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility. Vzhľadom na to, že sa jedná o kontinuálne vzdelávanie, odporúčame záujemcom prihlásiť sa hneď na všetky vzdelávacie moduly.