illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
16.05.2024

KVALITA OVZDUŠIA – KOŠICKÝ KRAJ

Prvý regionálny workshop pre zástupcov samospráv z KSK venovaný zlepšeniu kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Adresa: Košice, Námestie Maratónu mieru 2


20.05.2024

KVALITA OVZDUŠIA – ŽILINSKÝ KRAJ

Druhý regionálny workshop pre zástupcov samospráv zo ŽSK venovaný zlepšeniu kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Adresa: Žilina, Komenského 48


30.05.2024

KVALITA OVZDUŠIA – BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Tretí regionálny workshop pre zástupcov samospráv z BBSK venovaný zlepšeniu kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Adresa: Banská Bystrica, Námestie SNP 23


13.06.2024

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA – ODBORNÝ WORKSHOP

Workshop určený zástupcom samospráv a odbornej verejnosti, ktorí sa v rámci svojej pôsobnosti s problematikou udržateľnej mobility stretávajú.

Adresa: Prešov, Hlavná 139


Nadchádzajúce podujatia:

Uskutočnené podujatia: