illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY IV.

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY IV.

20.06.2023

  • Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia
  • Adresa: Tajovského 28, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Vzdelávací workshop určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov.

Obsah udalosti:

Program záverečného workshopu bude zameraný na predstavenie národných kampaní realizovaných v prospech rozvoja udržateľnej mobility. Prezentované budú taktiež komunikačné nástroje vhodné pre komunikáciu s verejnosťou, pre osvetu a propagáciu udržateľných a inteligentných riešení v oblasti mobility.

Účastníci, ktorí absolvujú všetky štyri vzdelávacie modely, obdržia v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility. Vzhľadom na to, že sa jedná o kontinuálne vzdelávanie, odporúčame záujemcom prihlásiť sa hneď na všetky vzdelávacie moduly.