illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
18.09.2020

AKO PRIPRAVIŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Workshop pre zástupcov samospráv a odbornú verejnosť BBSK za účelom priblíženia problematiky udržateľnej mobility

Adresa: Banská Bystrica, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23


29.09.2020 – 30.09.2020

!ZRUŠENÉ! EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2020

Konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Adresa: Banská Bystrica, Švermova 32


27.10.2020

AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Participácia občanov pri podpore udržateľnej mobility a "quick wins" riešení v kompetenciách samosprávy.

on-line


19.11.2020

AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Prezentácia skúseností a príkladov dobrej praxe spojených so zavádzaním plánu mestskej udržateľnej mobility v Košiciach.

on-line


08.12.2020

AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Poces prípravy krajského strategického plánu s prezentáciou toho, čo už urobilo mesto Trenčín na podporu udržateľnej mobility a ako sa im opatrenia osvedčili.

on-line


Nadchádzajúce podujatia:

Uskutočnené podujatia: