illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – III. SEMINÁR

ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – III. SEMINÁR

09.11.2023

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov zneč. ovzdušia a prevádzkovateľov vybraných osobitných činnosti. Štátny dozor a riešenie podnetov v pôsobnosti obce

Obsah udalosti:

Cieľom tretieho online seminára je poskytnúť prehľad povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľov vybraných osobitných činnosti, výkon štátneho dozoru, riešenie podnetov v pôsobnosti obce a správne delikty vo väzbe na prijatý nový zákon o ochrane ovzdušia a spôsoby zapracovania týchto zmien do každodennej praxe samospráv.

Záznam zo seminára: https://www.youtube.com/watch?v=FvvYVrt3LC8