illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
04.05.2021

KVALITA OVZDUŠIA - PREŠOVSKÝ A KOŠICKÝ KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov PSK a KSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia

on-line


27.05.2021

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Rozvoj udržateľnej mobility, ekologická logistika v Martine, štandardy cyklodopravnej infraštruktúry, multimodálne plánovanie dopravy.

on-line


22.06.2021

KVALITA OVZDUŠIA - ŽILINSKÝ A BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov ŽSK a BBSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia

on-line


29.06.2021

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Bezpečnosť cestnej premávky, riešenia pre dochádzanie detí do školy, udržateľná mobilita vo Veľkom Šariši, jednoduchá a funkčná reorganizácia uličného priestoru

on-line


07.09.2021 – 08.09.2021

EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2021

Medzinárodná konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Adresa: Banská Bystrica, Švermova 32


28.09.2021

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Potenciál prímestskej dopravy na Slovensku, rozvoj verejnej dopravy v regiónoch, cyklodopravy v NR a cyklodopravy v NZ, školy priateľské k bicyklom.

on-line


26.10.2021

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Parkovacia politika a rozvoj cyklodopravy v Trnave, zonácia prímestskej autobusovej dopravy v TTSK, udržateľná doprava v Piešťanoch.

on-line


Nadchádzajúce podujatia:

Uskutočnené podujatia: