illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Mesto na nohách

26. 07. 2021  |  ikona kategórie 1 Mobilita

Chôdza predstavuje fyzickú ako i psychickú slobodu. Ľudia však prestali využívať chôdzu ako prostriedok presunu z bodu A do bodu B. Javí sa ako nepohodlná a preto radšej siahnu po motorovej doprave. Chôdza je však jedným z účinných riešení v boji proti znečisteniu v ovzduší.


 titulná fotografia  2

Španielsko znižuje maximálnu povolenú rýchlosť v mestských uliciach

11. 07. 2021  |  ikona kategórie 2 Mobilita

V záujme bezpečnosti a znižovania úmrtí a nehôd na cestách platí od mája 2021 na väčšine španielskych ulíc maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Toto nariadenie prijala zákonom vláda a obmedzenia platia v celej krajine. Španielsko je tak jedným z prvých štátov, ktoré prijímajú opatrenia na upokojovanie dopravy v mestách z centrálnej úrovne.
 


 titulná fotografia  3

Dopravný podnik Bratislava modernizuje vozový park

07. 07. 2021  |  ikona kategórie 3 Mobilita

Poskytovateľ mestskej hromadnej dopravy na území mesta Bratislava avizuje desiatky nových moderných kĺbových vozidiel, ktoré majú v bratislavských uliciach nadobro vymeniť staré Karosy. Prvé autobusy by do Bratislavy mohli prísť už na prelome rokov 2021 a 2022.


 titulná fotografia  4

O udržateľnej mobilite sa máme čo učiť od detí z Veľkého Šariša

02. 07. 2021  |  ikona kategórie 4 Mobilita

V utorok 29. júna 2021 sa uskutočnil ďalší zo série workshopov o plánovaní udržateľnej mobility, ktoré organizujú partneri projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia spolu s odborným garantom týchto podujatí, občianskym združením Cyklokoalícia. Tentokrát bol webinár zameraný na bezpečnosť cyklistov v mestách a školské plány mobility.


 titulná fotografia  5

Senica spustila prvú etapu rozvoja cyklodopravy

16. 06. 2021  |  ikona kategórie 5 Mobilita

Senica sa pasuje s novou výzvou, ako zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v meste. Tento zámer sa vynasnaží dosiahnuť prostredníctvom budovania hlavnej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. 


 titulná fotografia  6

Udržateľná mobilita mení pohľad na dopravu

02. 06. 2021  |  ikona kategórie 6 Mobilita

Koncept udržateľnej mobility je predmetom série workshopov, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Prvý tohtoročný workshop o plánovaní udržateľnej mobility sa uskutočnil vo štvrtok 27. 5. 2021. Hoci prebiehal online formou, zameraním sa sústredil na Žilinský kraj. 


 titulná fotografia  7

Cyklodoprave v Prešovskom kraji svitá na lepšie časy

24. 05. 2021  |  ikona kategórie 7 Mobilita

Krajskí poslanci schválili financie na aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021. Prešovský kraj plánuje investovať viac ako 800 - tisíc eur do cyklotrás, čím chce zvýšiť atraktivitu cyklodopravy v regióne. 


 titulná fotografia  8

Vážska cyklomagistrála o kus bližšie k cielu 100 km

12. 05. 2021  |  ikona kategórie 8 Mobilita

Koncom roka 2020 bol dobudovaný ďalší úsek cyklistickej komunikácie, ktorá má viesť naprieč Trenčianskym krajom. Vážska cyklomagistrála tak narástla o nových 21 kilometrov.


 titulná fotografia  9

Zoznam slovenských miest so zdieľanými kolobežkami sa rozrástol o Banskú Bystricu

05. 05. 2021  |  ikona kategórie 9 Mobilita

Napriek tomu, že sa znečisťovanie ovzdušia za posledné desaťročia naprieč sektormi znižuje, emisie z dopravy rastú. Podobne ako v prípade iných slovenských miest je emisiami z dopravy zaťažená aj Banská Bystrica.


 titulná fotografia  10

Ako sa vyhnúť znečisteniu ovzdušia cestou do školy

26. 04. 2021  |  ikona kategórie 10 Mobilita

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, je dlho očakávané hromadné otváranie škôl. Žiaci a študenti však okrem rizika nákazy koronavírusom môžu pri nástupe do školy čeliť „staronovej“ hrozbe v podobe zlej kvality ovzdušia.