illustration-image-of-the-header

Domov Vernisáž plagátov z informatívneho merania NO<sub>2</sub>

Vernisáž plagátov z informatívneho merania NO2

23. 06. 2023 Mobilita

Dňa 22.6.2023 prebehla vernisáž výstavy plagátov v átriu Ministerstva životného prostredia SR o informatívnom meraní NO2 na školách, ktorú otvoril minister MŽP SR, Milan Chrenko a ktorej sa zúčastnila aj ministerka kultúry, Silvia Hroncová, veľvyslanci, víťazné školy a pracovníci MŽP SR.

Pohľad na výstavu plagátov z vrchu
Zdroj: LIFE Populair

Tieto jedinečné diela vytvorili nadaní žiaci zo 24 rôznych škôl na Slovensku. Prebehla súťaž o tri najlepšie plagáty, za ktoré mohla hlasovať verejnosť a štvrtý vyberala odborná porota. Dve víťazné školy boli pozvané na vernisáž a po príhovore pána ministra sa slova ujali aj samotní žiaci a organizátori súťaže z projektu Populair. Kolektívom boli odovzdané výherné ceny a vstupenky do podriadenej organizácií MŽP SR podľa ich výberu.

Táto výstava bude dostupná školám počas jedného mesiaca v átriu Ministerstva životného prostredia SR a následne bude putovať aj do ostatných zapojených žúp.

V rámci hlasovania verejnosti sa na prvých troch miestach umiestnili tieto školy:

  1. Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava 
  2. Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky
  3. Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta

Na základe hlasovania odbornej poroty sa víťazom stáva aj Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou.

Všetky informácie o informatívnom meraní NO2 na školách sú dostupné na stránke www.dnesdycham.sk v záložke Pre školy a namerané hodnoty sú spracované v interaktívnej mape.

Táto výstava plagátov je jedinečnou príležitosťou ukázať, akým spôsobom sa študenti angažujú v ochrane životného prostredia a zároveň šíria osvetu o kvalite ovzdušia a jeho vplyve na zdravie. Je to výborný spôsob, ako motivovať ďalších ľudí k podobným iniciatívam.

Celú tlačovú správu o informatívnom meraní znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl si môžete prečítať na stránke MŽP SR

Zdieľaj: