illustration-image-of-the-header

Domov Státie na voľnobeh: Zlodej zdravia, peňazí a čistého ovzdušia

Státie na voľnobeh: Zlodej zdravia, peňazí a čistého ovzdušia

22. 03. 2024 Mobilita

Doprava je jednou z hlavných príčin znečisteného ovzdušia na Slovensku. Zníženie emisií z cestnej dopravy je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako je možné rýchlo zlepšiť kvalitu ovzdušia. Ako sa to dá dosiahnuť a akú úlohu v tom hrá státie na voľnobehu? 

Autá v zápche, ktoré výrazne dymia
Zdroj: Adobe Stock

Dá sa to dosiahnuť znížením používania vozidiel, najmä tých starších, ktoré produkujú najviac znečisťujúcich látok, hospodárnou jazdou, tzv. ekošoférovaním, ale aj vyhýbaním sa státiu na voľnobehu vždy, keď je to možné.

O státí na voľnobehu koluje viacero mylných domnienok. Jednou z nich je, že sa počas státia na voľnobehu šetrí motor pred opotrebovaním, lebo vypínanie a zapínanie mu viac škodí. Opak je však pravdou. V moderných autách chod na voľnobeh v skutočnosti zvyšuje opotrebovanie motora, pretože vedie k neúplnému spaľovaniu paliva a hromadeniu zvyškov. Tie následne spôsobujú poškodenie valcov a výfukového systému.

Ďalšou mylnou domnienkou je, že pred jazdou treba zahriať motor počas státia na voľnobehu, avšak v moderných vozidlách sa motor dostane na svoju ideálnu prevádzkovú teplotu rýchlejšie, ak sa hneď po naštartovaní prejde do šetrnej jazdy. Voľnobeh je neefektívny spôsob zahriatia motora aj z toho dôvodu, že vozidlo sa skladá z mnohých pohyblivých častí. Lepším spôsobom, ako zahriať prevodovku, pneumatiky, odpruženie, riadenie a ložiská kolies, je jednoducho pomalá jazda. Katalyzátor, ktorý znižuje emisie, začne pracovať oveľa skôr, ak sa auto hneď po štarte rozbehne. Väčšina výrobcov automobilov odporúča v najchladnejších dňoch vyhnúť sa státiu na voľnobehu a po približne 30 sekundách státia na mieste plynule pokračovať v jazde. Motor sa nielenže rýchlejšie zohreje tým, že bude aktívny, ale aj interiér vozidla sa rýchlejšie vykúri. Podobne, moderným benzínovým a naftovým vozidlám neublíži, ak ich motor budete častejšie vypínať a zapínať. Štartéry a batérie sú dnes oveľa odolnejšie ako boli v minulosti.

Motor počas státia na voľnobehu spaľuje palivo menej efektívne a môže produkovať až dvojnásobok emisií v porovnaní s automobilom, ktorý je v pohybe. Do atmosféry sa uvoľňujú škodlivé emisie ako napríklad oxid siričitý, pevné častice a oxidy dusíka. Preto je obzvlášť dôležité venovať pozornosť státiu na voľnobehu v blízkosti škôl a škôlok. Deti sú citlivejšie na znečistenie ovzdušia, pretože dýchajú o 50 % viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí. Výskum ukazuje, že vystavenie detí vysokej úrovni znečistenia ovzdušia môže narušiť správny vývoj pľúc, spôsobiť problémy so správaním a duševným zdravím. Pravidelné vystavenie organizmu výfukovým plynom môže zhoršiť astmu a alergie, ako aj kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. Vyššia úroveň znečistenia ovzdušia môže súvisieť so zvýšenými absenciami v škole, návštevami nemocníc a dokonca aj s predčasnými úmrtiami.

Okrem toho počas státia na voľnobehu často dochádza k nasávaniu spalín do kabíny auta, a to nielen pri otvorenom okne, čím vodič škodí nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom v jeho blízkom okolí. Ovzdušie v aute môže byť viac znečistené ako to vonkajšie. Treba si na to dávať pozor napríklad v horšie vetraných priestoroch, ako sú podzemné garáže nákupných centier, ale aj drive-in prevádzky, kde bežne autá čakajú za sebou so zapnutými motormi.

Netreba zabúdať na to, že státie na voľnobeh je na Slovensku zakázané. Podľa zákona o cestnej premávke ( 8/2009 §4 Povinnosti vodiča ods. 2 m) hrozí vodičovi, ktorý stojace auto ponechá v chode, pokuta do 20 €. Spadá do toho napríklad aj zohrievanie motora alebo čakanie na pasažiera. V Rakúsku sú pokuty oveľa vyššie, až 150 €.

Kedy treba vypnúť motor?

Motor treba vypnúť, ak je auto zaparkované. Toto neplatí, ak stojí na semaforoch alebo pred priechodom pre chodcov, alebo ak sa vozidlo pokazilo a na jeho opravu je potrebné nechať motor bežať.

Príklady situácií, kedy by sa nemalo stáť na voľnobehu:

  • Keď auto stojí pri okraji cesty, ale nie je v premávke.
  • Keď čaká na železničnom priecestí.
  • Keď čaká pred školou, obchodom, či inou prevádzkou.
  • Motor nemusí bežať, ak je auto zaparkované a čaká na niekoho alebo je v premávke a dlhší čas sa nepohlo. Voľnobeh motora počas státia zbytočne spotrebuje palivo a môže zvýšiť opotrebovanie motora.

Doprava predstavuje lokálne znečistenie ovzdušia a každý z nás má svojimi rozhodnutiami možnosť ovplyvniť mieru tohto znečistenia. Vypnutím motora, keď je to praktické a bezpečné, chránime ovzdušie, šetríme peniaze a v neposlednom rade aj svoje zdravie. V ideálnom prípade sa dá obmedziť jazda autom a radšej uprednostniť pešiu chôdzu alebo bicyklovanie, pokiaľ je to možné.

Na záver si prečítajte najčastejšie mýty o voľnobehu a ich vysvetlenie.

Státie na voľnobeh - Mýty a fakty

1. Mýtus: Motor sa musí zahriať počas státia na voľnobehu, najmä v chladnom počasí.

Fakt: Moderné vozidlá nepotrebujú zahrievanie, pokiaľ teploty neklesnú pod – 18 °C. V skutočnosti môže byť státie na voľnobehu v chladnom počasí pre motor náročnejší. Najlepším spôsobom, ako zahriať motor, je prvých pár minút jazdiť pomaly a šetrne.

2. Mýtus: Státie na voľnobeh je prospešné pre motor.

Fakt: Pridlhé státie na voľnobehu môže vozidlo poškodiť. Motor nepracuje pri maximálnej teplote. Keď je motor zapnutý a vozidlo stojí, palivo je nedokonale spálené, alebo je spálené len čiastočne. To vedie k hromadeniu zvyškov paliva, ktoré poškodzujú časti motora a znižujú životnosť auta. Rovnako sa pri nedokonalom spaľovaní produkuje viac škodlivých emisií, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia.

3. Mýtus: Časté štartovanie a vypínanie motora spôsobí väčšie znečistenie ovzdušia, ako keď nechám motor bežať.

Fakt: V skutočnosti vypnutie motora a jeho opätovné naštartovanie po minúte spôsobí menšie znečistenie. Motor počas voľnobehu spaľuje palivo menej efektívne a môže produkovať až dvojnásobok emisií v porovnaní s automobilom v pohybe.

4. Mýtus: Vypínaním a zapínaním motora sa spotrebuje viac paliva ako pri státí na voľnobehu.

Fakt: Moderné motory vyžadujú pri štarte oveľa menej paliva, ako si niektorí vodiči myslia. Už počas 30 sekúnd státia na voľnobehu sa spotrebuje viac paliva ako pri reštartovaní motora. Pri státí na voľnobehu sa spotrebujú až 2 litre paliva za hodinu (hoci sa to líši v závislosti od typu a veľkosti motora). Nechať motor auta bežať len dve minúty je to isté, ako prejsť autom 1,5 km. Možno sa to nezdá veľa, ale každodenných pár minút státia na voľnobehu nás môže dokopy stáť niekoľko eur týždenne.

5. Mýtus: Ak je vonku chladno, treba nechať motor bežať, aby zostal teplý.

Fakt: Motor zostane teplý 30-60 minút po jeho vypnutí.

6. Mýtus: Mám svoje auto pod kontrolou odstavené na voľnobehu pred domom.

Fakt: Kým nechávate auto pred domom na voľnobehu a vy čakáte v teple domova na to, kým sa motor/interiér vozidla zohreje, dávate tým príležitosť zlodejom, aby vám ho odcudzili.

Nikdy nenechávajte motor auta bežať na voľnobeh v garáži so zatvorenými garážovými dverami s obmedzeným vetraním. Dokonca aj niekoľko minút státia na voľnobeh v tomto uzavretom priestore môže vytvoriť vysokú koncentráciu oxidu uhoľnatého, ktorá môže byť fatálna pre všetkých naokolo.

7. Mýtus: Ak beží auto na voľnobehu len pár minút, neškodí to životnému prostrediu.

Fakt: Či už ohrievate motor svojho auta na pred domom alebo stojíte v dopravnej zápche, už pri 10 minútovom státí na voľnobehu sa do atmosféry zbytočne uvoľní 0,5 kg škodlivého oxidu uhličitého a súčasne sa uvoľní nezanedbateľné množstvo znečisťujúcich látok.

8. Mýtus: Aby bola batéria úplne nabitá, musí motor zostať zapnutý.

Fakt: Batérie prešli vývojom, moderné batérie teraz potrebujú oveľa kratšiu dobu na to, aby sa nabili.

 

Zdroj: https://scdhec.gov/sites/default/files/Library/CR-010109.pdf 

https://www.southampton.gov.uk/media/l5gocwg4/myths_tcm63-398015.pdf

https://www.holmanhondacentennial.com/resource-library/service-parts/myth-vs-fact-why-idling-your-car-is-a-bad-idea/ 

https://www.edf.org/attention-drivers-turn-your-idling-engines

https://www.upperinc.com/blog/what-is-vehicle-idling/

https://www.cheshireeast.gov.uk/business/environmental_health/local_air_quality/air-quality-awareness/vehicle-idling.aspx

https://www.deq.nc.gov/about/divisions/air-quality/motor-vehicles-and-air-quality/idle-reduction/why-idling-harmful#:~:text=Idling%20causes%20air%20pollution,20%20pounds%20of%20greenhouse%20gases.

https://afdc.energy.gov/files/u/publication/idling_personal_vehicles.pdf

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/vyhlasene_znenie.html#paragraf-4

https://sustainableamerica.org/blog/the-truth-about-idling-infographic/  

Zdieľaj: