illustration-image-of-the-header

Obálka knihy, na ktorej sa muž prechádza po lúke

Krajina, stromy & my.

15. 04. 2024  |  Ovzdušie

Poznáte hodnotu stromov pre náš životný priestor? Krásna nová kniha, ktorú pripravili kolegovia z Banskobystrického kraja, vás naučí citlivejšie vnímať zeleň okolo seba a uvedomiť si jej dôležitosť. Čitateľom a čitateľkám sa vďaka tejto brožúre podarí poodhaliť niekoľko skutočností, ako dreviny pomáhajú zlepšovať podmienky bytia človeka. Ako spoluvytvárajú krajinu, ktorá je našim domovom. Ako vplývajú na ekologickú stabilitu mestského a vidieckeho prostredia.


Auto zašpinené od saharského prachu

Saharský prach: stopa z púšte v našich pľúcach

08. 04. 2024  |  Ovzdušie

Saharská púšť nie je známa len svojimi spaľujúcimi teplotami a piesočnými dunami, ale je tiež zdrojom prírodného fenoménu – saharského prachu. Saharský prach, občas nazývaný nesprávne aj saharský piesok, je možné vidieť ako oblaky jemných častíc, ktoré sa môžu dostať naprieč kontinentami a ovplyvniť viacero vecí, od kvality ovzdušia, cez výkon solárnych panelov až po úrodnosť pôdy.


Muž vdychuje vzduch v zime

Svetový deň zdravia - pohybom k čistému ovzdušiu

03. 04. 2024  |  Ovzdušie

Svetový deň zdravia sa každoročne oslavuje 7. apríla a tohtoročný slogan je „Budujeme zdravšiu budúcnosť“. Tento deň slúži na zvyšovanie povedomia o problémoch súvisiacich so zdravím, na ktoré vplýva veľa faktorov, ako napríklad aj kvalita ovzdušia. Kým v minulosti sme sa spoliehali na prirodzený pohyb, moderný životný štýl s dominanciou automobilovej dopravy má negatívny dopad na naše zdravie aj životné prostredie.

 


Muž kašle

Vašu alergiu možno spôsobilo znečistené ovzdušie

22. 03. 2024  |  Ovzdušie

Znečistenie ovzdušia je globálny problém, ktorý má zásadný vplyv na naše zdravie. Viac ako deväť z desiatich ľudí na celom svete žije na miestach, kde úroveň kvality ovzdušia prekračuje limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pričom krajiny s nízkymi a strednými príjmami trpia najviac.


Včela na kvete

Znečistenie ovzdušia a jeho vplyv na opeľovanie rastlín a hmyz

05. 03. 2024  |  Ovzdušie

Štúdia vedcov z Univerzity vo Würzburgu v Nemecku sa zaoberala vplyvmi znečistenia ovzdušia na opeľovanie rastlín a na populáciu hmyzu. Zistili, že škodlivé látky v ovzduší môžu ovplyvniť obdobie kvitnutia rastlín a znížiť záujem hmyzu o kvety, čo má negatívny dosah na proces opeľovania.


Mobilná stanica pred trhoviskom v Piešťanoch

Kvalita ovzdušia sa aktuálne sleduje aj v kúpeľnom meste Piešťany

15. 02. 2024  |  Ovzdušie

V súvislosti s kvalitou ovzdušia patrí Trnavský samosprávny kraj (ďalej TTSK) medzi menej problémové oblasti, keďže kvalita ovzdušia tu nie je výrazne ovplyvňovaná veľkými miestnymi zdrojmi znečistenia. Zároveň lepšie ovzdušie v porovnaní so zvyškom Slovenska zabezpečuje aj samotná príroda.


Ohňostroj

Ohňostroje a ich vplyv na ovzdušie

29. 12. 2023  |  Ovzdušie

Ohňostroje a zábavná pyrotechnika sú obľúbeným spôsobom osláv, najmä na Nový rok, no ich negatívne vplyvy na ovzdušie sa stávajú stále zreteľnejšími. Počas odpálenia pyrotechniky sa do ovzdušia dostávajú znečisťujúce látky, ako sú prachové častice PM2,5, PM10 a ťažké kovy, ktoré môžu mať nežiaduce zdravotné následky.


Výsadba stromov

Výsadba zelene v Košickom kraji

19. 12. 2023  |  Ovzdušie

Stromy majú schopnosť absorbovať a redukovať znečisťujúce látky z ovzdušia. Tento proces, umožňuje stromom a iným rastlinám vstrebávať, zachytávať a neutralizovať škodlivé látky, ako sú napríklad oxidy dusíka, oxidy síry, prachové častice, ťažké kovy a ďalšie. Niektoré druhy stromov majú špecifické vlastnosti na zbavovanie ovzdušia znečisťujúcich látok. Napríklad javory, duby, lipy, jedle a smreky môžu efektívne zachytávať pevné častice a prach, zatiaľ čo katalpy sú schopné pohlcovať oxidy dusíka a oxidy síry pomocou svojich veľkých listov.


Zapaľovanie cigarety

Dym z cigariet a kvalita ovzdušia vplývajú na zdravie

06. 12. 2023  |  Ovzdušie

Dýchací systém je životne dôležitý pre našu existenciu. Umožňuje telu získavať z vonkajšieho prostredia kyslík, ktorý sa potom dostáva obehovým systémom – srdcom a cievami do každej bunky tela. Bunky bez kyslíka odumierajú. Tkanivá, ktoré ostanú niekoľko minút bez kyslíka, sa nenávratne poškodzujú. Najcitlivejšie na prísun kyslíka sú práve orgány nevyhnutné pre život – mozog a srdce.


Spoločná fotka účastníkov študijnej cesty

Udržateľná mobilita a energetika: Skúsenosti zo Severnej Moravy

15. 11. 2023  |  Ovzdušie

Lepšie je raz vidieť, ako sto krát počuť. O platnosti porekadla sa mohli presvedčiť účastníci študijnej cesty na Severnú Moravu v polovici októbra. Počas štyroch dní sa starostovia a úradníci mohli inšpirovať inovatívnymi projektami a riešeniami v oblasti komunitnej energetiky, správneho vykurovania, kvality ovzdušia a rozvoja udržateľnej mobility.