illustration-image-of-the-header

Zasadacia miestnosť s prezentáciou v pozadí.

Kvalita ovzdušia v našich regiónoch

26. 06. 2024  |  Ovzdušie

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, zorganizovali v máji tri regionálne workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja.


Dymiaci komín na rodinnom dome.

Kroky na zlepšenie kvality ovzdušia v Prešovskom kraji

10. 06. 2024  |  Ovzdušie

Naprieč krajmi s oblasťami, ktoré majú problém s kvalitou ovzdušia, práve prebiehajú práce na vypracovaní Programu na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO). Slovenský hydrometeorologicky ústav (SHMÚ) vyčlenil na základe merania a modelovania tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Každý kraj je špecifický svojimi podmienkami v kvalite ovzdušia, čo sa ukázalo v rozdielnych problémoch so znečisťujúcimi látkami v danej lokalite. Prešovský kraj (PSK) nepatrí medzi kraje s najhoršou kvalitou ovzdušia, no neznamená to, že nie je čo zlepšovať.


Rastlina rastie na vyprahnutej zemi.

Svetový deň životného prostredia 2024

05. 06. 2024  |  Ovzdušie

Deň 5. jún sa každoročne oslavuje ako Svetový deň životného prostredia, pretože v tento deň v roku 1972 sa konala Štokholmská konferencia o životnom prostredí človeka. Táto konferencia sa stala medzníkom, stretli sa na nej vládni úradníci, vedci a environmentálni aktivisti z celého sveta, aby diskutovali a zdieľali svoje rastúce obavy z degradácie životného prostredia.


Stará žena používa inhalátor

Svetový deň astmy - Znečistenie ovzdušia ako rizikový faktor

07. 05. 2024  |  Ovzdušie

Výskyt astmy sa podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za posledných 10 rokov zdvojnásobil. Podľa odhadov WHO trpí vo svete astmou asi 300 miliónov ľudí a do roka 2025 to bude ešte o 100 miliónov viac. Problémy ľudí s astmou si tento rok pripomíname 7. mája v Svetový deň astmy.


Námestie SNP v Banskej Bystrici

Spoločne za lepšou kvalitou ovzdušia v Banskobystrickom kraji

06. 05. 2024  |  Ovzdušie

V súvislosti s pripravovaným Programom na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) v zóne Banskobystrický kraj, Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Banskobystrickým samosprávnym krajom organizuje vo vybraných mestách 5 stretnutí so zástupcami samospráv.


Chlapec sedí na pláži a díva sa na vrtuľky zapichnuté v piesku

Pripomíname si Deň Zeme - dnes je to už 54 rokov

22. 04. 2024  |  Ovzdušie

Deň Zeme každoročne oslavujeme 22. apríla. Mimochodom, všimli ste si, že anglický názov tohto sviatku,  Earth Day, sa nápadne podobá na Birth Day (narodeniny)?!


Obálka knihy, na ktorej sa muž prechádza po lúke

Krajina, stromy & my

15. 04. 2024  |  Ovzdušie

Poznáte hodnotu stromov pre náš životný priestor? Krásna nová kniha, ktorú pripravili kolegovia z Banskobystrického kraja, vás naučí citlivejšie vnímať zeleň okolo seba a uvedomiť si jej dôležitosť. Čitateľom a čitateľkám sa vďaka tejto brožúre podarí poodhaliť niekoľko skutočností, ako dreviny pomáhajú zlepšovať podmienky bytia človeka. Ako spoluvytvárajú krajinu, ktorá je našim domovom. Ako vplývajú na ekologickú stabilitu mestského a vidieckeho prostredia.


Auto zašpinené od saharského prachu

Saharský prach: stopa z púšte v našich pľúcach

08. 04. 2024  |  Ovzdušie

Saharská púšť nie je známa len svojimi spaľujúcimi teplotami a piesočnými dunami, ale je tiež zdrojom prírodného fenoménu – saharského prachu. Saharský prach, občas nazývaný nesprávne aj saharský piesok, je možné vidieť ako oblaky jemných častíc, ktoré sa môžu dostať naprieč kontinentami a ovplyvniť viacero vecí, od kvality ovzdušia, cez výkon solárnych panelov až po úrodnosť pôdy.


Muž vdychuje vzduch v zime

Svetový deň zdravia - pohybom k čistému ovzdušiu

03. 04. 2024  |  Ovzdušie

Svetový deň zdravia sa každoročne oslavuje 7. apríla a tohtoročný slogan je „Budujeme zdravšiu budúcnosť“. Tento deň slúži na zvyšovanie povedomia o problémoch súvisiacich so zdravím, na ktoré vplýva veľa faktorov, ako napríklad aj kvalita ovzdušia. Kým v minulosti sme sa spoliehali na prirodzený pohyb, moderný životný štýl s dominanciou automobilovej dopravy má negatívny dopad na naše zdravie aj životné prostredie.

 


Muž kašle

Vašu alergiu možno spôsobilo znečistené ovzdušie

22. 03. 2024  |  Ovzdušie

Znečistenie ovzdušia je globálny problém, ktorý má zásadný vplyv na naše zdravie. Viac ako deväť z desiatich ľudí na celom svete žije na miestach, kde úroveň kvality ovzdušia prekračuje limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pričom krajiny s nízkymi a strednými príjmami trpia najviac.