illustration-image-of-the-header

Domov Ako môžeme prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne

Ako môžeme prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne

31. 03. 2023 Mobilita

Viete čo dýchate? Väčšina obyvateľstva žije v presvedčení, že pod znečistenie ovzdušia sa najviac podpisujú veľké priemyselné podniky. Významným zdrojom znečisťovania ovzdušia oxidmi dusíka (NOx), je cestná doprava, ktorá prevyšuje priemysel aj energetiku. Doprava produkuje aj ďalšie znečisťujúce látky, ktoré môžu negatívne pôsobiť na naše zdravie.

diskutujúci sediaci v štúdiu,
Zdroj: https://www.facebook.com/populairsk/photos/a.121244642888557/758125909200424/

O kvalite ovzdušia a o tom, čo môžeme my sami spraviť pre jej zlepšenie v kontexte udržateľnej mobility, sa v relácii "Dobrá rada" v rádiu Regina Západ porozprávala Tatiana Šušková s Janou Paluchovou, vedúcou oddelenia LIFE zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Vypočuť si celú reláciu môžete kliknutím sem.

Zdieľaj: