illustration-image-of-the-header

Domov Ako môžeme prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne

Ako môžeme prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne

31. 03. 2023 Mobilita

Viete čo dýchate? Väčšina obyvateľstva žije v presvedčení, že pod znečistenie ovzdušia sa najviac podpisujú veľké priemyselné podniky, ale na prvé miesto v znečisťovaní vzduchu, ktorý dýchame patrí cestnej doprave, ktorá dokonca prevyšuje energetiku (v prípade oxidov dusíka NOx). Až potom nasleduje priemysel, či energetika.  Kvalita ovzdušia je nesmierne dôležitá pre naše zdravie. Aj o tom začala v Dobrej rade tému o kvalite ovzdušia a o tom, čo môžeme my sami spraviť pre jej zlepšenie s Janou Paluchovou, vedúcou oddelenia LIFE zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

diskutujúci sediaci v štúdiu,
Zdroj: https://www.facebook.com/populairsk/photos/a.121244642888557/758125909200424/

Podľa prieskumu Európskej komisie v roku 2022 zameraného na získanie názorov na zmenu kvality ovzdušia za posledných desať rokov si na Slovensku až 43 % oslovených myslí, že kvalita ovzdušia na Slovensku sa za toto obdobie zhoršila. A naozaj Slovensko patrí spolu s Poľskom, Českom a Maďarskom ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším v Európskej únii. My sami však môžeme spraviť veľa preto, aby sme tento stav pomáhali naprávať. A pretože najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia je cestná doprava, tento týždeň Tatiana Šušková s Janou Paluchovou zo Slovenskej agentúry životného prostredia ponúka rady ako k prispieť ku kvalitnejšiemu ovzdušiu udržateľnou mobilitou.

Vypočuť si celú reláciu môžete kliknutím sem.

Zdieľaj: