illustration-image-of-the-header

Domov Reportáž o informatívnom meraní NO<sub>2</sub>

Reportáž o informatívnom meraní NO2

26. 06. 2023 Mobilita

Manažér kvality ovzdušia za Košický kraj, Ján Rudy, spravil rozhovor pre RTVS Regina Východ o informatívnom meraní znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl. Meranie malo za cieľ poukázať na problematiku „rodičovského taxi“ a vplyvu znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí, najmä detí.

Záber zo štúdia na účastníkov
Zdroj: RTVS Regina

Významný podiel na individuálnej automobilovej doprave majú rodičia vezúci deti v rovnakom čase čo najbližšie ku škole, kde sa znečistenie z dopravy kumuluje. Státie na voľnobeh do ovzdušia vypúšťa množstvo škodlivín, ktoré deti a dospelí následne vdychujú. Deti patria do zraniteľnej skupiny obyvateľstva, na ktorú zlý vzduch najviac vplýva, a to najmä z týchto dôvodov:

  • Dýchajú bližšie k zemi, kde sa viac koncentruje znečistenie z dopravy.
  • Ich dýchací a imunitný systém sa vyvíjajú.
  • Majú užšie dýchacie cesty, preto im ich zápal spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým.
  • Trávia viac času vonku aktívnym pohybom, potrebujú sa nadychovať častejšie a dýchajú aj ústami.
  • Majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy ako dospelí.
  • NO2 môže vyvolávať astmu prípadne počas dlhšej expozície zhoršiť jej prejavy.
  • Vývoj pľúc v detstve môže byť brzdený ich vystavením znečistenému ovzdušiu.
  • Nedostatočný vývoj pľúc v rannom detstve predpovedá poškodenie pľúc v dospelosti.

V reportáži sa dozviete, ako celá aktivita prebiehala, aké boli namerané hodnoty pre Košický kraj a ako by deti situáciu s kvalitou ovzdušia vyriešili:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/404794#1831

Zdieľaj: