illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

29.06.2021

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Bezpečnosť cestnej premávky, riešenia pre dochádzanie detí do školy, udržateľná mobilita vo Veľkom Šariši, jednoduchá a funkčná reorganizácia uličného priestoru

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

9.00 - 11.05 hod.

1. Bezpečnosť cestnej premávky

Daniel Szabó, Centrum dopravního výzkumu, ČR

2. Do školy na bicykli

Peter Rozsár, Cyklokoalícia, občianske združenie

3. Ako rozbicyklovať celú školu

Mária Očipová, Základná škola Veľký Šariš

11.05 - 11.20 PRESTÁVKA

11.20 - 12.50 hod.

4. Riešenia v prospech udržateľnej mobility

Viliam Kall, primátor mesta Veľký Šariš

5. Upracme si ulice, pomôže to každému!

Vladimír Tóth - DPB, Odbor analýz a informačných systémov

6. Európsky týždeň mobility

Tatiana Hamranová, Slovenská agentúra životného prostredia

12.50 - 13.00 

ZHRNUTIE ZÁVEROV

Záznam z workshopu: https://www.youtube.com/watch?v=PaZmuUnttdM