illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

26.10.2021

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Parkovacia politika a rozvoj cyklodopravy v Trnave, zonácia prímestskej autobusovej dopravy v TTSK, udržateľná doprava v Piešťanoch.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

9.00 - 11.05 hod.

Privítanie, úvod

1. Parkovacia politika v meste Trnava

zástupca mesta Trnava

2. Rozvoj cyklodopravy v Trnave

zástupca mesta Trnava

3. Zonácia prímestskej autobusovej dopravy na území TTSK

Vladimír Tóth, Cyklokoalícia občianske združenie

 

11.05 - 11.20 

Prestávka, coffee break

11.20 - 12.50 hod.

4. Udržateľná doprava v meste Piešťany

Miroslav Kadlíček, mesto Piešťany

5. Projekt bicyklovanie neobmedzené vekom v meste Trnava

Jana Krajčovičová, aktivistka

12.50 - 13.00 

Zhrnutie záverov