illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

27.05.2021

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Rozvoj udržateľnej mobility, ekologická logistika v Martine, štandardy cyklodopravnej infraštruktúry, multimodálne plánovanie dopravy.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

9.00 - 10.45 hod.

1. Potenciál rozvoja udržateľnej mobility v rámci menších sídiel

Peter Rozsár - Cyklokoalícia, špecialista na oblasť dopravného upokojovania a národných politík

2. Ekologická logistika v meste Martin - s úsmevom namiesto emisií

Jozef Petráš - výkonný riaditeľ spoločnosť zRukydoRuky

10.45 - 11.00 PRESTÁVKA

11.00 - 12.45 hod.

3. "Zlatý štandard" cyklodopravnej infraštruktúry a cesta k nemu

Michal Ďurta - dopravný projektant, špecialista na štandardy cyklistickej infraštruktúry

4. Vplyv multimodálneho plánovania na dopravné správanie obyvateľov

Vladimír Tóth - DPB, Odbor analýz a informačných systémov

12.45 - 13.00

ZHRNUTIE ZÁVEROV

Záznam z workshopu: https://youtu.be/UiTSobmE8-w