illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

28.09.2021

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Potenciál prímestskej dopravy na Slovensku, rozvoj verejnej dopravy v regiónoch, cyklodopravy v NR a cyklodopravy v NZ, školy priateľské k bicyklom.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

9.00 - 11.05 hod.

1. Nevyužitý potenciál prímestskej dopravy na Slovensku

Vladimír Tóth, Cyklokoalícia

2. Rozvoj verejnej dopravy v regiónoch

Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA NITRA a.s. a ARRIVA Nové Zámky, a.s.

3. Rozvoj cyklodopravy na území mesta Nitra 

Ivan Janček, mesto Nitra

11.05 - 11.20 PRESTÁVKA

11.20 - 12.50 hod.

4. Cyklodoprava v Nových Zámkoch

Martin Vyžinkár, aktivista, poslanec MsZ Nové Zámky

5. Škola priateľská k bicyklom - Ako vyzerá škola, ktorá podporuje cyklodopravu?

Peter Rozsár, Cyklokoalícia

12.50 - 13.00 

ZHRNUTIE ZÁVEROV

Záznam z workshopu: https://youtu.be/2d7jEbHBAWo