illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2021

EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2021

07.09.2021 – 08.09.2021

  • Miesto konania: Hotel Dixon
  • Adresa: Švermova 32, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Medzinárodná konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Obsah udalosti:

Cieľom konferencie je vytvorenie priestoru pre zdieľanie a šírenie informácií, poznatkov a skúseností v oblasti kvality ovzdušia s dôrazom na ciele, prístupy a mechanizmy vo vzťahu k dosiahnutiu dobrej kvality ovzdušia.

Diskutovaná bude súčasná a potenciálna úloha príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy v systéme riadenia kvality ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni a tiež úloha manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov.

Prezentované budú možnosti a nástroje na podporu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k prekračovaniu prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia. Zdieľané budú taktiež dobré príklady zrealizované v praxi a skúsenosti z realizovaných projektových riešení na národnej i medzinárodnej úrovni.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia
  • Nové prístupy k monitoringu, modelovaniu a hodnoteniu kvality ovzdušia
  • Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), programy na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Dobré príklady realizovaných riešení a projektov – skúsenosti z praxe v SR, ČR a v ďalších krajinách EÚ
  • Možnosti financovania opatrení
  • Práca s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie
  • Úlohy a spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prijímaní a realizovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, posilňovanie odbornej podpory prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

18. 6. 2021         Rozoslanie informácie o plánovanom podujatí

1. 7. 2021           Rozoslanie rámcového programu (spustenie registrácie)

26. 7. 2021         Zverejnenie podrobného programu

16. 8. 2021         Uzávierka prihlášok (ukončenie registrácie)

23. 8. 2021         Potvrdenie účasti

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Účasť na konferencii je bezplatná. Konferencia je hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom kongresových priestorov a techniky, občerstvenie a obed počas konferencie, spoločenskú večeru a ubytovanie. V prípade naplnenia kapacity účastníkov stanovenej na podujatie, si organizátori vyhradzujú právo uzatvorenia registrácie na konferenciu pred uvedeným termínom (16. 8. 2021).

Dopravu na konferenciu si účastník hradí sám.

Organizátori aj účastníci konferencie sú povinní riadiť sa aktuálne platnými opatreniami súvisiacimi s epidemiologickou situáciou a ochorením COVID-19. O povinnostiach, ktoré z toho vyplynú budú registrovaní účastníci včas informovaní. V prípade zhoršenia situácie v šírení nákazy COVID‑19 si organizátori vyhradzujú právo zorganizovať podujatie online formou, respektíve ho zrušiť.

Z dôvodu naplnenia kapacity je registrácia na konferenciu ukončená.

 

 

Prílohy: