illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí KVALITA OVZDUŠIA - ŽILINSKÝ A BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

KVALITA OVZDUŠIA - ŽILINSKÝ A BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

22.06.2021

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov ŽSK a BBSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia

Obsah udalosti:

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie a rozvíjať znalosti subjektov s rozhodovacou právomocou na lokálnej a regionálnej úrovni vo vzťahu ku zabezpečeniu kvalitného ovzdušia, podčiarknuť úlohu samospráv pri vytváraní a vykonávaní opatrení na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia. Zároveň budovať povedomie o možných riešeniach na základe pozitívnych skúseností s ich implementáciou v iných oblastiach s problémami s kvalitou ovzdušia.

Okruhy tém

  • Kvalita ovzdušia  a príčiny znečistenia ovzdušia v Žilinskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji
  • Proces vytvárania programov riadenia kvality ovzdušia a úloha samosprávy
  • Využitie nástrojov samosprávnych orgánov na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Finančné zdroje vhodné na realizáciu opatrení pre zlepšenie kvality ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni 
  • Príklady osvedčených postupov – realizované opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia

Prílohy: