illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
04.05.2021

KVALITA OVZDUŠIA - PREŠOVSKÝ A KOŠICKÝ KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov PSK a KSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia