illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
04.05.2021

KVALITA OVZDUŠIA - PREŠOVSKÝ A KOŠICKÝ KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov PSK a KSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia


29.06.2021

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Bezpečnosť cestnej premávky, riešenia pre dochádzanie detí do školy, udržateľná mobilita vo Veľkom Šariši, jednoduchá a funkčná reorganizácia uličného priestoru

Adresa: online,


22.06.2021

KVALITA OVZDUŠIA - ŽILINSKÝ A BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov ŽSK a BBSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia


27.05.2021

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Rozvoj udržateľnej mobility, ekologická logistika v Martine, štandardy cyklodopravnej infraštruktúry, multimodálne plánovanie dopravy.

on-line