illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí FESTIVAL ENVIRONMENTÁLNYCH VÝUČBOVÝCH PROGRAMOV ŠIŠKA

FESTIVAL ENVIRONMENTÁLNYCH VÝUČBOVÝCH PROGRAMOV ŠIŠKA

September 2024 – termín upresníme

  • Miesto konania:
  • Adresa: bude upresnené neskôr

Krátky obsah udalosti:

Festival environmentálnych výučbových programov na tému ovzdušie pre učiteľov, koordinátorov, odborníkov a všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy.

Obsah udalosti:

Poslaním „ŠIŠKY“ je na jeseň každého roku rozsievať poznatky, nápady a materiály na poli environmentálnej výchovy, a to prostredníctvom aktívnej výmeny skúseností. Poskytuje priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít a pomôcok.  Je to fórum pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce štátnych a mimovládnych organizácií.

Prílohy: