illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí UDRŽATEĽNÁ MOBILITA – ODBORNÝ SEMINÁR

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA – ODBORNÝ SEMINÁR

22.10.2024

  • Miesto konania: Banská Bystrica
  • Adresa: Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Seminár určený zástupcom samospráv a odbornej verejnosti, ktorí sa v rámci svojej pôsobnosti stretávajú s témou udržateľná mobilita.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov podujatia z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť jeho účastníkom problematiku udržateľnej mobility a predstaviť možnosti jej riešenia. Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie kampane Európsky týždeň mobility 2024 na Slovensku.

Prílohy: