illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ŠTUDIJNÁ CESTA ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

ŠTUDIJNÁ CESTA ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Október 2024 – termín upresníme

  • Miesto konania:
  • Adresa: Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko

Krátky obsah udalosti:

Štvordňová študijná cesta pre primátorov, starostov a ďalších pracovníkov verejnej a štátnej správy, ktorí sa stretávajú s problematikou udrž. dopravy.

Obsah udalosti:

Jedným z najvýznamnejších zdrojov znečisťovania ovzdušia v mestách a obciach je doprava. Cieľom organizátorov študijnej cesty je predstaviť jej účastníkom, ako je možné realizovať opatrenia v prospech udržateľnej mobility, ktoré taktiež prispievajú ku skvalitňovaniu ovzdušia. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre inšpiráciu a vzájomné zdieľanie skúseností ako aj praktických príkladov dobrej praxe k téme udržateľnej mestskej mobility s odborným výkladom miestnych expertov v anglickom jazyku.

Prílohy: