illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí UDRŽATEĽNÁ MOBILITA – ODBORNÝ SEMINÁR

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA – ODBORNÝ SEMINÁR

13.06.2024

  • Miesto konania:
  • Adresa: Prešov

Krátky obsah udalosti:

Seminár určený zástupcom samospráv a odbornej verejnosti, ktorí sa v rámci svojej pôsobnosti s problematikou udržateľnej mobility stretávajú.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného podujatia z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť jeho účastníkom problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny.

Prílohy: