illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

19.11.2020

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Prezentácia skúseností a príkladov dobrej praxe spojených so zavádzaním plánu mestskej udržateľnej mobility v Košiciach.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

09.00 – 10.50

  1. Otvorenie a predstavenie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia
  2. Plán udržateľnej mobility a realizované opatrenia v meste Košice | Ing. Martin Rybár, Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice
  3. Verejné bicykle - prínos pre udržateľnú mestskú mobilitu (náklady a benefity, ktoré so sebou prináša zavedenie systému zdieľaných bicyklov v meste) | Ing. Matúš Digo, ANTIK Telecom s.r.o., Košice
  4. Dá sa na cestu do práce vymeniť auto za bicykel, verejnú dopravu, alebo ísť peši? (zavádzanie inštitucionálnych plánov udržateľnej mobility) | RNDr. Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica 

Facilitátor: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B.Consulting

11.00 – 12.00

PRÁCA V TEMATICKÝCH SKUPINÁCH

OD 12.00

VYHODNOTENIE WORKSHOPU, ZÁVEREČNÁ DISKUSIA

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v šírení nákazy COVID-19 sa podujatie uskutoční formou on-line prenosu vo štvrtok 19. 11. 2020 od 9.00 – 13.00 hod.