illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

27.10.2020

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Participácia občanov pri podpore udržateľnej mobility a "quick wins" riešení v kompetenciách samosprávy.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

09.00 – 10.50

1. Otvorenie a predstavenie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia

2. Plánovanie verejných priestorov s dôrazom na udržateľnú mestskú mobilitu | Ing. arch. Zora Pauliniová - Metropolitný inštitút Bratislava

3. Rýchle riešenia v prospech udržateľnej mobility tzv. quick wins | Mgr. Tomáš Peciar - Oddelenie dopravného inžinierstva, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Facilitátor: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B.Consulting

11.00 - 12.00

PRÁCA V TEMATICKÝCH SKUPINÁCH

OD 12.00

VYHODNOTENIE WORKSHOPU, ZÁVEREČNÁ DISKUSIA

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v šírení nákazy COVID-19 sa podujatie uskutoční formou on-line prenosu v utorok 27. 10. 2020 od 9.00 - 13.00 hod.