illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí AKO PRIPRAVIŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

AKO PRIPRAVIŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

18.09.2020

  • Miesto konania: Banská Bystrica
  • Adresa: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Workshop pre zástupcov samospráv a odbornú verejnosť BBSK za účelom priblíženia problematiky udržateľnej mobility

Obsah udalosti:

 

CIEĽ WORKSHOPU
Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

 

PROGRAM

10,00 – 12,00
1. PROCES PRÍPRAVY PLÁNU UDRŽATEĽNEJ MOBILITY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI A VÍZIA KRAJA V OBLASTI CYKLOROZVOJA
2. MOŽNOSTI A PODMIENKY ČERPANIA DOTÁCIÍ NA ROZVOJ CYKLODOPRAVY
3. PRÍKLADY DOBREJ PRAXE (podujatia a trvalé opatrenia na podporu udržateľnej mobility)
4. PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI PRI ZVYŠOVANÍ KVALITY OVZDUŠIA A ROZVOJI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

12,00 – 12,30
COFFEE BREAK

12,30 – 13,30
PRÁCA V TEMATICKÝCH SKUPINÁCH:
1. PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY (PROCES PRÍPRAVY A REALIZÁCIE)
2. VÝMENA SKÚSENOSTÍ PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII AKTIVÍT A PROJEKTOV V PROSPECH
UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

13,30 – 14,00
ZHRNUTIE ZÁVEROV


DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Svoju účasť, prosíme, potvrďte najneskôr do 10. 9. 2020.
Z dôvodu obmedzenej kapacity workshopu si organizátori vyhradzujú právo výberu jeho účastníkov pre rovnomerné zastúpenie jednotlivých samospráv.
Účasť na workshope je bezplatná, náklady spojené s jeho realizáciou sú hradené z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.
Dopravu na workshop si hradí účastník sám.

V prípade, že sa situácia v šírení nákazy COVID-19 zhorší, podujatie sa uskutoční formou on-line.

Registrácia na podujatie je ukončená.