illustration-image-of-the-header

Mobilná stanica pred trhoviskom v Piešťanoch

Kvalita ovzdušia sa aktuálne sleduje aj v kúpeľnom meste Piešťany

15. 02. 2024  |  Ovzdušie

V súvislosti s kvalitou ovzdušia patrí Trnavský samosprávny kraj (ďalej TTSK) medzi menej problémové oblasti, keďže kvalita ovzdušia tu nie je výrazne ovplyvňovaná veľkými miestnymi zdrojmi znečistenia. Zároveň lepšie ovzdušie v porovnaní so zvyškom Slovenska zabezpečuje aj samotná príroda.


Ohňostroj

Ohňostroje a ich vplyv na ovzdušie

29. 12. 2023  |  Ovzdušie

Ohňostroje a zábavná pyrotechnika sú obľúbeným spôsobom osláv, najmä na Nový rok, no ich negatívne vplyvy na ovzdušie sa stávajú stále zreteľnejšími. Počas odpálenia pyrotechniky sa do ovzdušia dostávajú znečisťujúce látky, ako sú prachové častice PM2,5, PM10 a ťažké kovy, ktoré môžu mať nežiaduce zdravotné následky.


Výsadba stromov

Výsadba zelene v Košickom kraji

19. 12. 2023  |  Ovzdušie

Stromy majú schopnosť absorbovať a redukovať znečisťujúce látky z ovzdušia. Tento proces, umožňuje stromom a iným rastlinám vstrebávať, zachytávať a neutralizovať škodlivé látky, ako sú napríklad oxidy dusíka, oxidy síry, prachové častice, ťažké kovy a ďalšie. Niektoré druhy stromov majú špecifické vlastnosti na zbavovanie ovzdušia znečisťujúcich látok. Napríklad javory, duby, lipy, jedle a smreky môžu efektívne zachytávať pevné častice a prach, zatiaľ čo katalpy sú schopné pohlcovať oxidy dusíka a oxidy síry pomocou svojich veľkých listov.


Zapaľovanie cigarety

Dym z cigariet a kvalita ovzdušia vplývajú na zdravie

06. 12. 2023  |  Ovzdušie

Dýchací systém je životne dôležitý pre našu existenciu. Umožňuje telu získavať z vonkajšieho prostredia kyslík, ktorý sa potom dostáva obehovým systémom – srdcom a cievami do každej bunky tela. Bunky bez kyslíka odumierajú. Tkanivá, ktoré ostanú niekoľko minút bez kyslíka, sa nenávratne poškodzujú. Najcitlivejšie na prísun kyslíka sú práve orgány nevyhnutné pre život – mozog a srdce.


Spoločná fotka účastníkov študijnej cesty

Udržateľná mobilita a energetika: Skúsenosti zo Severnej Moravy

15. 11. 2023  |  Ovzdušie

Lepšie je raz vidieť, ako sto krát počuť. O platnosti porekadla sa mohli presvedčiť účastníci študijnej cesty na Severnú Moravu v polovici októbra. Počas štyroch dní sa starostovia a úradníci mohli inšpirovať inovatívnymi projektami a riešeniami v oblasti komunitnej energetiky, správneho vykurovania, kvality ovzdušia a rozvoja udržateľnej mobility.


Mapa Európy s hračkárskym autom

Takmer každý človek v Európe dýcha toxický vzduch

02. 11. 2023  |  Ovzdušie

Výskum projektu Expanse, zverejnený v denníku The Guardian, odhalil, že až 98 % Európanov dýcha vzduch, ktorý má vysokú mieru znečistenia a je spojený s 400 000 úmrtiami ročne. Európa čelí závažnej kríze verejného zdravia, pričom takmer každý obyvateľ na kontinente žije v oblastiach s nebezpečnými hladinami znečistenia ovzdušia.


Lieky v rukách

Ako súvisí znečistené ovzdušie s odolnosťou na antibiotiká

03. 10. 2023  |  Ovzdušie

Vedci nedávno publikovali článok v renomovanom odbornom časopise The Lancet, v ktorom popisujú po prvý krát vôbec, ako súvisí celosvetové znečistenie ovzdušia prachovými časticami PM2,5 (časticami s aerodynamickým priemerom menším ako 2,5µm) s rezistenciou na antibiotiká, teda prečo sa stáva liečba antibiotikami menej efektívna voči bakteriálnym infekciám.


Modrá obloha a zelený les

Medzinárodný deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: spoločne za čisté ovzdušie

07. 09. 2023  |  Ovzdušie

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom, ktoré má dosah na celé ľudstvo, je zodpovedné za viac ako 6 miliónov predčasných úmrtí na celom svete. Práve preto je ochrana ovzdušia a zabezpečenie zdravého vzduchu celosvetovou výzvou. Dňa 7. septembra si pripomíname význam kvality ovzdušia vďaka Medzinárodnému dňu čistého ovzdušia a modrej oblohy.


Obloha s oblakmi

Zmena klímy a znečistenie ovzdušia ako dve strany jednej mince

04. 07. 2023  |  Ovzdušie

Obmedzenie vplyvu ľudskej činnosti na zmenu klímy a zlepšenie kvality ovzdušia sú dve z najvýznamnejších environmentálnych výziev, ktorým v súčasnosti čelíme. Napriek tomu, že zmeny v kvalite ovzdušia a klímy sa zvyčajne vyskytujú v rôznych časových a priestorových mierkach, sú úzko prepojené. Mnohé z emisií, ktoré vedú k zhoršeniu kvality ovzdušia, súčasne prispievajú aj k zmene klímy. Niektoré z potenciálnych opatrení na zmiernenie zmeny klímy môžu súčasne pomôcť obmedziť aj emisie látok znečisťujúcich ovzdušie.


Spoločná fotka účastníkov workshopu

Trilaterálny workshop ku kvalite ovzdušia

06. 06. 2023  |  Ovzdušie

V rámci nášho projektu Populair aktívne udržiavame vzťahy s medzinárodnými partnermi, čo sa prejavilo aj nedávno usporiadaným Trilaterálnym workshopom v Piešťanoch, ktorý sa konal v dňoch 17. – 19.05.2023. Na tomto podujatí sme privítali zahraničné projekty HungAIRy z Maďarska a Malopolska – In a healthy atmosphere z Poľska, ktoré sa, rovnako ako my, zaoberajú problematikou kvality ovzdušia.