illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - DOBRÉ PRÍKLADY ZO ZAHRANIČIA

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - DOBRÉ PRÍKLADY ZO ZAHRANIČIA

06.12.2022

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Pohľady na udržateľnú mobilitu v kontexte mestského a vidieckeho prostredia

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Obsah/okruhy tém:

  • udržateľná mobilita v kontexte rurálneho prostredia, pozrieme sa najmä na to, akým spôsobom by sa mali rozvíjať mestá, mestečká a krajina, ak chceme, aby sa tu našim deťom (ale aj dospelým) dobre kráčalo či jazdilo na bicykli;
  • informácie a skúsenosti z programu „Bezpečné cesty do školy“, ktorý v Čechách funguje už viac ako 10 rokov a vďaka ktorému sa kompetentným podarilo upraviť verejné priestory tak, aby boli priateľskejšie k deťom, ako aj meniť povedomie a postoje rodičov smerom k udržateľnejšiemu cestovaniu;
  • prezentácia projektov na upokojovanie dopravy v okolí škôl v albánskej Tirane, ktorej samospráva mení metropolu na mesto priateľské k deťom;
  • prezentácia výsledkov meraní ultrajemných prachových častíc v uliciach Bratislavy, Trnavy a Trenčína.

Záznam z workshopu: https://www.youtube.com/watch?v=PXZvyTEdMfw