illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

10.05.2022

  • Miesto konania: kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik
  • Adresa: Gorkého 2, Košice

Krátky obsah udalosti:

Aktivity v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji v prospech udržateľného systému dopravy

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Okruhy tém

  • Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ – priblíženie návrhov komplexného riešenia dopravného systému na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja vo vzťahu k verejnej osobnej doprave. Pohľad na realizované aktivity ako príklady dobrej praxe, ktoré v začiatkoch realizácie vyžadovali vyššie finančné a časové nároky, no v konečnom dôsledku viedli k hospodárnemu a trvalo udržateľnému systému verejnej dopravy.
  • Aktivity Prešovského samosprávneho kraja pre zníženie negatívnych vplyvov individuálnej automobilovej dopravy na životné prostredie a zmeniť podiel pri preprave cestujúcich. Ako vytvárať priaznivé podmienky pre využívanie ekologickejších spôsobov dopravy ako je pešia chôdza, bicykel, verejná doprava a ako motivovať obyvateľov k ich využívaniu a postupne odstraňovať zápchy v mestách.
  • Ako vplýva vzťah jednotlivca k bicyklovaniu na zmenu dopravných návykov obyvateľov a ako motivovať obyvateľov pre využívanie bicykla ako prostriedku prepravy. Predstavenie ako strategicky postupuje a ako sa rozvoju cyklodopravy venuje Košický samosprávny kraj.
  • Predstavenie konceptu a systému SmartWay pri vykreslení miest a druhov dopravných prostriedkov najväčšieho prevádzkovateľa bikesharingu na Slovensku, pohľad na trendy vo využívaní či nákladovosť budovania zdieľanej dopravy a jej udržateľnosť v podmienkach verejnej a súkromnej sféry.

Registrácia je ukončená.