illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
07.09.2021 – 08.09.2021

EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2021

Medzinárodná konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Adresa: Banská Bystrica, Švermova 32