illustration-image-of-the-header

Termíny podujatí

Domov Termíny podujatí
29.06.2021

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Bezpečnosť cestnej premávky, riešenia pre dochádzanie detí do školy, udržateľná mobilita vo Veľkom Šariši, jednoduchá a funkčná reorganizácia uličného priestoru

Adresa: online,


22.06.2021

KVALITA OVZDUŠIA - ŽILINSKÝ A BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov ŽSK a BBSK s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia


07.09.2021 – 08.09.2021

EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2021

Medzinárodná konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Adresa: Banská Bystrica, Švermova 32