illustration-image-of-the-header

Obálka knihy, na ktorej sa muž prechádza po lúke

Krajina, stromy & my

15. 04. 2024  |  Ovzdušie

Poznáte hodnotu stromov pre náš životný priestor? Krásna nová kniha, ktorú pripravili kolegovia z Banskobystrického kraja, vás naučí citlivejšie vnímať zeleň okolo seba a uvedomiť si jej dôležitosť. Čitateľom a čitateľkám sa vďaka tejto brožúre podarí poodhaliť niekoľko skutočností, ako dreviny pomáhajú zlepšovať podmienky bytia človeka. Ako spoluvytvárajú krajinu, ktorá je našim domovom. Ako vplývajú na ekologickú stabilitu mestského a vidieckeho prostredia.


Auto zašpinené od saharského prachu

Saharský prach: stopa z púšte v našich pľúcach

08. 04. 2024  |  Ovzdušie

Saharská púšť nie je známa len svojimi spaľujúcimi teplotami a piesočnými dunami, ale je tiež zdrojom prírodného fenoménu – saharského prachu. Saharský prach, občas nazývaný nesprávne aj saharský piesok, je možné vidieť ako oblaky jemných častíc, ktoré sa môžu dostať naprieč kontinentami a ovplyvniť viacero vecí, od kvality ovzdušia, cez výkon solárnych panelov až po úrodnosť pôdy.


Skupina ľudí stojí pred orezanou vŕbou

Návrat k starým zvykom alebo ako si zabezpečiť palivové drevo

08. 04. 2024  |  Vykurovanie

Kedysi bolo v nížinatých územiach Slovenska bežné, že si ľudia zadovážili palivové drevo orezávaním vŕb rastúcich na brehu tokov a potokov. Okrem tieňa, ktorý košaté stromy poskytovali pasúcim sa stádam, hustý koreňový systém spevňoval brehy, no hlavný benefit vŕb bol v podobe prútia a dreva. Mohli to byť vŕby, ale aj hraby, duby, agáty či jasene.


Muž vdychuje vzduch v zime

Svetový deň zdravia - pohybom k čistému ovzdušiu

03. 04. 2024  |  Ovzdušie

Svetový deň zdravia sa každoročne oslavuje 7. apríla a tohtoročný slogan je „Budujeme zdravšiu budúcnosť“. Tento deň slúži na zvyšovanie povedomia o problémoch súvisiacich so zdravím, na ktoré vplýva veľa faktorov, ako napríklad aj kvalita ovzdušia. Kým v minulosti sme sa spoliehali na prirodzený pohyb, moderný životný štýl s dominanciou automobilovej dopravy má negatívny dopad na naše zdravie aj životné prostredie.

 


Muž kašle

Vašu alergiu možno spôsobilo znečistené ovzdušie

22. 03. 2024  |  Ovzdušie

Znečistenie ovzdušia je globálny problém, ktorý má zásadný vplyv na naše zdravie. Viac ako deväť z desiatich ľudí na celom svete žije na miestach, kde úroveň kvality ovzdušia prekračuje limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pričom krajiny s nízkymi a strednými príjmami trpia najviac.


Autá v zápche, ktoré výrazne dymia

Státie na voľnobeh: Zlodej zdravia, peňazí a čistého ovzdušia

22. 03. 2024  |  Mobilita

Doprava je jednou z hlavných príčin znečisteného ovzdušia na Slovensku. Zníženie emisií z cestnej dopravy je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako je možné rýchlo zlepšiť kvalitu ovzdušia. Ako sa to dá dosiahnuť a akú úlohu v tom hrá státie na voľnobehu? 


Zavesené rúško na kmeni v lese

3. ročník fotografickej súťaže „Lepší svet – čistejšie ovzdušie“ s témou „Hovorme o ovzduší“

07. 03. 2024  |  Osveta

Prelom roka 2023 a 2024 priniesol ďalšie pokračovanie fotografickej súťaže, kde organizátorom podujatia je Žilinský samosprávny kraj v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Fotografická súťaž prebiehala od 08.12.2023 do 12.02.2024 pre študentov stredných škôl na území Žilinského kraja.


Včela na kvete

Znečistenie ovzdušia a jeho vplyv na opeľovanie rastlín a hmyz

05. 03. 2024  |  Ovzdušie

Štúdia vedcov z Univerzity vo Würzburgu v Nemecku sa zaoberala vplyvmi znečistenia ovzdušia na opeľovanie rastlín a na populáciu hmyzu. Zistili, že škodlivé látky v ovzduší môžu ovplyvniť obdobie kvitnutia rastlín a znížiť záujem hmyzu o kvety, čo má negatívny dosah na proces opeľovania.


Mobilná stanica pred trhoviskom v Piešťanoch

Kvalita ovzdušia sa aktuálne sleduje aj v kúpeľnom meste Piešťany

15. 02. 2024  |  Ovzdušie

V súvislosti s kvalitou ovzdušia patrí Trnavský samosprávny kraj (ďalej TTSK) medzi menej problémové oblasti, keďže kvalita ovzdušia tu nie je výrazne ovplyvňovaná veľkými miestnymi zdrojmi znečistenia. Zároveň lepšie ovzdušie v porovnaní so zvyškom Slovenska zabezpečuje aj samotná príroda.


Ženy v maskách sa fotia na spoločnej fotke

Karneval v Bratislave s Populair

30. 01. 2024  |  Osveta

Brazílska samba, slávne benátske masky, či pravé slovenské Fašiangy. Precestujte s nami svet za jediný deň a spoznajte karnevalové tradície z rôznych kútov sveta. Nechajte sa zaviať k stánku Populair, kde na vás budú čakať zábavné a náučné aktivity s témou čistého ovzdušia. Zbaľte si len dobrú náladu, zhlboka sa nadýchnite, bude to dobrodružná výprava! Okrem našich kolegov vás zabaví Miro Jaroš, Fíha Tralala, Junior či Polemic.