illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Viete, čo dýchate v Žilinskom kraji?

28. 07. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Žilinského kraja.


 titulná fotografia  2

Mesto na nohách

26. 07. 2021  |  ikona kategórie 2 Mobilita

Chôdza predstavuje fyzickú ako i psychickú slobodu. Ľudia však prestali využívať chôdzu ako prostriedok presunu z bodu A do bodu B. Javí sa ako nepohodlná a preto radšej siahnu po motorovej doprave. Chôdza je však jedným z účinných riešení v boji proti znečisteniu v ovzduší.


 titulná fotografia  3

Viete, čo dýchate v Prešovskom kraji?

19. 07. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Prešovského kraja. 


 titulná fotografia  4

Za záplavy môže byť zodpovedné aj znečistené ovzdušie

14. 07. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Nedávno publikovaná štúdia naznačuje, že znečistenie v ovzduší môže byť spúšťačom prudkých povodní a zosuvov pôdy. Ovplyvňuje tak nielen procesy v ľudskom organizme ale aj v atmosfére.


 titulná fotografia  5

Španielsko znižuje maximálnu povolenú rýchlosť v mestských uliciach

11. 07. 2021  |  ikona kategórie 5 Mobilita

V záujme bezpečnosti a znižovania úmrtí a nehôd na cestách platí od mája 2021 na väčšine španielskych ulíc maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Toto nariadenie prijala zákonom vláda a obmedzenia platia v celej krajine. Španielsko je tak jedným z prvých štátov, ktoré prijímajú opatrenia na upokojovanie dopravy v mestách z centrálnej úrovne.
 


 titulná fotografia  6

Dopravný podnik Bratislava modernizuje vozový park

07. 07. 2021  |  ikona kategórie 6 Mobilita

Poskytovateľ mestskej hromadnej dopravy na území mesta Bratislava avizuje desiatky nových moderných kĺbových vozidiel, ktoré majú v bratislavských uliciach nadobro vymeniť staré Karosy. Prvé autobusy by do Bratislavy mohli prísť už na prelome rokov 2021 a 2022.


 titulná fotografia  7

O udržateľnej mobilite sa máme čo učiť od detí z Veľkého Šariša

02. 07. 2021  |  ikona kategórie 7 Mobilita

V utorok 29. júna 2021 sa uskutočnil ďalší zo série workshopov o plánovaní udržateľnej mobility, ktoré organizujú partneri projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia spolu s odborným garantom týchto podujatí, občianskym združením Cyklokoalícia. Tentokrát bol webinár zameraný na bezpečnosť cyklistov v mestách a školské plány mobility.


 titulná fotografia  8

Envirorezort vytvára priestor pre dialóg v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia

01. 07. 2021  |  ikona kategórie 8 Osveta

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú v dňoch 7. - 8. september 2021 medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie určené primárne pre zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Dixon.


 titulná fotografia  9

Inšpirujte sa projektmi zo stredného Slovenska, ktoré prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia

28. 06. 2021  |  ikona kategórie 9 Osveta

Úloha regionálnych aj miestnych samospráv pri zlepšovaní kvality ovzdušia spočíva najmä v informovaní občanov o kvalite ovzdušia, príprave strategických dokumentov, no aj na samotnej realizácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia na lokálnej úrovni. 


 titulná fotografia  10

Ovzdušie pred, počas pandémie a po uvoľnení opatrení

24. 06. 2021  |  ikona kategórie 10 Ovzdušie

V súvislosti s prísnymi opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 obleteli svet minulý rok správy o výraznom zlepšení kvality ovzdušia. Príčinou poklesu koncentrácií oxidu dusičitého v ovzduší bolo predovšetkým obmedzenie mobility. S uvoľňovaním opatrení sa však kvalita ovzdušia vracia do starých koľají. Svedčia o tom zábery programu Copernicus.