illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Ak stojíte, vypnite motor

05. 03. 2021  |  ikona kategórie 1 Mobilita

Vo veľkých mestách sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka a jemnými prachovými časticami. V horúcich dňoch je doprava navyše príčinou vzniku vysokých koncentrácií prízemného ozónu.


 titulná fotografia  2

Nízkoemisné zóny preukázateľne zlepšujú kvalitu ovzdušia

01. 03. 2021  |  ikona kategórie 2 Mobilita

Nízkoemisná zóna (NEZ) je praktickým riešením pre zlepšenie kvality ovzdušia. Predstavuje zelenú budúcnosť pre mestské aglomerácie so stále zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, predovšetkým lokality s vysokou hustotou dopravy. 


 titulná fotografia  3

Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.


 titulná fotografia  4

Niečo je vo vzduchu

24. 02. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.


 titulná fotografia  5

Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

22. 02. 2021  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Európska komisia začiatkom roka 2021 publikovala správu Druhý výhľad pre čisté ovzdušie, ktorá predstavuje vyhliadky znižovania znečistenia ovzdušia v Európe do roku 2030.


 titulná fotografia  6

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

18. 02. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Európska komisia podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  7

Využite podporu na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

17. 02. 2021  |  ikona kategórie 7 Vykurovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.


 titulná fotografia  8

Trenčianska župa ponúka finančnú pomoc na zelené projekty

16. 02. 2021  |  ikona kategórie 8 Osveta

Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2016 podporuje environmentálne projekty prostredníctvom vlastného grantového programu „Zelené oči“. 


 titulná fotografia  9

Ako sa zachovať v smogovej situácii

12. 02. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav v prípade krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia vyhlasuje tzv. smogovú situáciu. Kedy nastáva, ako sa o nej dozviete a čo robiť v prípade smogovej situácie?


 titulná fotografia  10

Piešťany sa dočkali kompletnej rekonštrukcie autobusovej stanice

11. 02. 2021  |  ikona kategórie 10 Mobilita

Atraktivita verejného priestoru a dožičený komfort môžu zohrať veľkú rolu pri výbere dopravného prostriedku. V záujme udržateľnej mobility je preto potrebné prichádzať s riešeniami pre ľudí. Mesto Piešťany onedlho predstaví novú autobusovú stanicu.