illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Francúzsko udelilo azyl mužovi z Bangladéša pre zhoršenú kvalitu ovzdušia

10. 02. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Prisťahovalcovi z Bangladéša, ktorý trpí vážnou astmou hrozilo vyhostenie z krajiny. Súd rozhodol v prospech muža na základe obhajoby, ktorá bola založená na obave zhoršenia zdravotného stavu vplyvom zlej kvality ovzdušia v jeho rodnej krajine.


 titulná fotografia  2

Cieľom štátnej politiky životného prostredia ČR do roku 2030 je aj lepšia kvalita ovzdušia

08. 02. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Ministerstvo životného prostredia Českej republiky informuje o schválení mimoriadne významného strategického dokumentu, ktorý stanovuje ciele v oblasti životného prostredia a ochrany klímy do roku 2030.


 titulná fotografia  3

Trnavský samosprávny kraj vykročil do nového roka s ambicióznymi plánmi

05. 02. 2021  |  ikona kategórie 3 Mobilita

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja začiatkom roka schválilo významné strategické dokumenty v záujme hospodárskeho a sociálneho rozvoja a udržateľnej mobility.


 titulná fotografia  4

Zúžený pohľad na znečistenie z dopravy opomína emisie z pneumatík

01. 02. 2021  |  ikona kategórie 4 Mobilita

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe informuje o často prehliadanom zdroji znečistenia ovzdušia, tzv. nevýfukových emisiách z dopravy.


 titulná fotografia  5

Znečistené ovzdušie ako nešťastný medzník v histórii Spojeného kráľovstva

27. 01. 2021  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Úmrtie 9-ročného dievčaťa je prvé, ktoré britské úrady dávajú oficiálne do súvisu so zhoršenou kvalitou ovzdušia ako príčinou smrti.


 titulná fotografia  6

Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

25. 01. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Znečisťujúce látky v ovzduší majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Vyvarovať sa zvýšenej fyzickej aktivite by sa mali ľudia v rizikových oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.


 titulná fotografia  7

Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

21. 01. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

Český hydrometeorologický ústav informuje o poklese koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší na území Českej republiky. Prvýkrát v histórii nebola vyhlásená ani jedna smogová situácia v krajine za celý rok.
 


 titulná fotografia  8

Mesto Trnava bude modernizovať svetelné signalizácie

19. 01. 2021  |  ikona kategórie 8 Mobilita

Primátor mesta Trnava, Peter Bročka, na sociálnej sieti informoval, že mesto sa bude so štúdiou inteligentného riadenia dopravy uchádzať o dotáciu na moderné technológie. Cieľom tohto projektu je zvýšiť prepravné výkony, bezpečnosť dopravy, ako aj znížiť zaťaženie životného prostredia. 


 titulná fotografia  9

Ako šoférovať eko

18. 01. 2021  |  ikona kategórie 9 Mobilita

Automobilová doprava je významným zdrojom znečistenia ovzdušia, preto by mal každý vodič vedieť bezpečne, ekologicky a úsporne používať svoje motorové vozidlo. 


 titulná fotografia  10

Bratislavská župa spúšťa verejné pripomienkovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja

14. 01. 2021  |  ikona kategórie 10 Nezaradené

Bratislavský kraj spúšťa verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).